:

Hvad er en opstalt?

Table of Contents:

  1. Hvad er en opstalt?
  2. Hvordan tegner en arkitekt?
  3. Hvad gør arkitekter?
  4. Hvad er der på en snittegning?
  5. Hvad hedder opstalt på engelsk?

Hvad er en opstalt?

Når man taler om en 'opstalt', er der tale om en tegning, der enten viser bygningens facade eller en bestemt væg i et rum. En opstalt er en teknisk tegning, der tegnes uden perspektiv og i korrekte målestoksforhold.

Hvordan tegner en arkitekt?

Arkitekten omsætter idéer til skitser
  1. Tegninger: Typisk indeholder skitseforslaget en grundplan, facadetegninger og rumlige skitser. ...
  2. Økonomisk overslag: Arkitekten giver en vurdering af, hvad det vil koste at realisere projektet.
  3. Tidsplan: Du får et realistisk overblik over, hvornår dit byggeprojekt kan stå færdigt.

Hvad gør arkitekter?

Som arkitekt kan du arbejde inden for mange områder. Du kan planlægge, udforme og føre tilsyn med bygninger, landsdele og bydele samt landskaber, parker og haver. Du kan arbejde med restaurering, byfornyelse eller med planlægning og forvaltning i regioner og kommuner.

Hvad er der på en snittegning?

Snittegningen viser et tværsnit af hele bygningen - både over og under jorden. Tegningen skal vise, hvordan det, du bygger, belaster eller ændrer de bærende bygningsdele. En snittegning skal fx også vise højden i bygningens rum, og om vinduerne kan anvendes som redningsåbninger i tilfælde af brand.

Hvad hedder opstalt på engelsk?

side elevation *p2. location: not for publication unrestricted *a.