:

Hvad kan en administrationsøkonom?

Table of Contents:

 1. Hvad kan en administrationsøkonom?
 2. Er økonomi uddannelsen svær?
 3. Er matematik på universitetet svært?
 4. Er matematik økonomi svært?
 5. Hvor meget får en handelsøkonom i løn?
 6. Hvad kan man arbejde med som administrationsbachelor?
 7. Er økonomi noget for mig?
 8. Hvad skal ens gennemsnit være for at blive økonom?
 9. Hvad er det hårdeste studie?
 10. Er en bachelor svær?
 11. Hvad laver en matematik økonomi?
 12. Hvad kan man læse efter handelsøkonom?
 13. Hvad kan man blive med en handelsøkonom?
 14. Hvor kan man arbejde som administrationsbachelor?
 15. Hvor meget tjener en administrationsbachelor?

Hvad kan en administrationsøkonom?

Som færdiguddannet administrationsøkonom kan du arbejde bl. a. som administrativ medarbejder i private virksomheder og kommuner, koordinator, HR-assistent, økonomimedarbejder, kundekonsulent, kontormedarbejder, projektansvarlig, sagsbehandler i banker og meget mere.

Er økonomi uddannelsen svær?

Du får mange skriftlige opgaver, som du må kæmpe seriøst med, hvis du skal forstå, hvad det hele handler om. Det er ingen hemmelighed, at det kræver tid og kræfter at studere økonomi. Du har mange undervisningstimer, og der er mange opgaver, der skal diskuteres og bearbejdes sammen med dine medstuderende.

Er matematik på universitetet svært?

I matematikstudiet er der mange abstraktioner, men nogle gange er man også nødt til bare at regne løs. Man kan godt komme til at glemme, at det er vigtigt at være stærk i de grundlæggende matematiske discipliner. Det må man selv sørge for at holde ved lige. For nogle gange er det der ideerne kommer fra.

Er matematik økonomi svært?

Men det er en prestigefyldt uddannelse. Det er i hvert fald ikke en score-uddannelse som pilot, læge, advokat og ingeniør. Jeg tror at visse studier på nogle områder har samme sværhedsgrad som matematik-økonomi, så det er nok ikke sværhedsgraden, der får folk til at flygte, selvom det er sværvægter matematik.

Hvor meget får en handelsøkonom i løn?

Hvad tjener en handelsøkonom? Som uddannet handelsøkonom kan du tjene mellem 28.280 og 43.350 kr. pr. måned.

Hvad kan man arbejde med som administrationsbachelor?

Administrationsbacheloren kan både arbejde i decentrale driftsenheder såsom folkeskoler og sundhedscentre, og i tværgående eller centrale funktioner som eksempelvis sekretariater samt udviklings-, personale- og økonomiafdelinger.

Er økonomi noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om bacheloruddannelsen i økonomi er noget for dig. Du kommer igennem 8 spørgsmål, som vedrører din motivation, dine faglige interesser og din måde at arbejde og planlægge din tid på. Spørgsmålene du vil blive stillet omhandler: Hvorfor du gerne vil være økonom.

Hvad skal ens gennemsnit være for at blive økonom?

Vil du søge om optagelse i kvote 1, skal du have mindst 6,0 i gennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Du kan søge i kvote 2, selvom du ikke opfylder karakterkravet på 6,0. I kvote 2 skal du deltage i en kvote 2-prøve, som viser os, om du har kvalifikationer, der svarer til mindst 6,0.

Hvad er det hårdeste studie?

På Medicin, Idræt, Psykologi og Medievidenskab gennemfører mere end fire ud af fem studiet. Mens der i den anden ende af skalaen findes flere studier, hvor mindre end halvdelen af de studerende får bachelorbeviset hevet hjem. På flere af AU's uddannelser tjekker de studerende ud, inden bachelorbeviset lander i e-boks.

Er en bachelor svær?

Bacheloren var bare et nødvendigt onde for at komme til kandidatdelen. Der var godt nok mange tunge fag. Det var ikke så fagligt svære, men fordi de slet ikke interesserede mig, var de meget tungere at komme igennem end de noget sværere, men meget sjovere fag på kandidaten.

Hvad laver en matematik økonomi?

Som matematik-økonom lærer du at modellere og løse økonomiske problemstillinger. Du lærer om vurdering af risici, optimal prisfastsættelse af priser, produktion og distribution, og du arbejder med optimeringsstrategier, økonomisk planlægning og finansiering.

Hvad kan man læse efter handelsøkonom?

Når du er færdig som handelsøkonom, har du mulighed for at læse følgende top up uddannelser:
 • Professionsbachelor i Innovation og entrepreneurship (1½-årig)
 • Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring (1½-årig)
 • Professionsbachelor, overbygning i International hospitality management (1½-årig)

Hvad kan man blive med en handelsøkonom?

Som handelsøkonom kan du arbejde som sælger, salgskonsulent eller key account manager, blive koordinator, indkøber/indkøbskoordinator eller starte egen virksomhed.

Hvor kan man arbejde som administrationsbachelor?

Administrationsbacheloren kan både arbejde i decentrale driftsenheder såsom folkeskoler og sundhedscentre, og i tværgående eller centrale funktioner som eksempelvis sekretariater samt udviklings-, personale- og økonomiafdelinger.

Hvor meget tjener en administrationsbachelor?

HVAD FÅR EN FÆRDIGUDDANNET ADMINISTRATIONSBACHELOR I LØN? Administrationsbachelorer i staten aflønnes efter gældende overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og it- personale mellem Moderniseringsstyrelsen og HK Stat, løngruppe 3, sats I, 25.680 kr.