:

Hvordan virker metaforer?

Table of Contents:

 1. Hvordan virker metaforer?
 2. Hvad er Kildeområder?
 3. Hvad er forskellen på realplan og billedplan?
 4. Hvad er forskellen mellem billedsprog og metaforer?
 5. Hvad gør metaforer for en tale?
 6. Hvad er metaforer i en tekst?
 7. Hvad gør personifikation?
 8. Hvad betyder personificering?
 9. Hvordan finder man en metafor?
 10. Hvad er død metafor?
 11. Hvad gør metaforer i en tekst?
 12. Hvad er billedskabende sprog?
 13. Hvad er en kognitiv metafor?
 14. Hvad er personificering eksempel?
 15. Hvad gør personificering ved et digt?

Hvordan virker metaforer?

Ordet metafor er græsk og betyder ”overførsel”. Med metaforer overfører vi erfaring fra ét konkret område til et andet og mere abstrakt, f. eks. følelser, oplevelser, dilemmaer, avanceret viden, forskningsresultater, tekniske indretninger osv.

Hvad er Kildeområder?

Dét område, der overføres betydning fra, kaldes nogle gange billedplanet eller kildeområdet (de to ord betyder det samme). I vores eksempel er det 'Freias Sal', der er kildeområde/billedplan. Dét område, der overføres betydning til, kaldes realplanet eller målområdet.

Hvad er forskellen på realplan og billedplan?

Det er billedsprog, når man beskriver noget via sammenligninger, for eksempel stærk som en bjørn eller smuk som et stjerneskud. Her tydeliggør ordet 'som', at der er tale om en sammenligning. 'Stærk' forstås på realplan (findes i virkeligheden), mens 'bjørn' er på billedplan (der er ikke nogen konkret bjørn).

Hvad er forskellen mellem billedsprog og metaforer?

Sammenligning og metaforer De to centrale begreber inden for billedsprog er sammenligningen og metaforen. Fælles for de to begreber er, at de beskriver sproglige fænomener, hvor et realplan låner betydning fra et billedplan.

Hvad gør metaforer for en tale?

Metaforer som kommunikativt virkemiddel Metaforer har den effekt, at de skaber mentale billeder, vi kan identificere os med, fordi budskabet bliver lettere at forstå eller forholde sig til.

Hvad er metaforer i en tekst?

En metafor er et sprogligt billede, hvor realplanet (fx sproget) og billedplanet (fx landminer) er smeltet sammen. På den måde er metaforen – som sammenligningen – karakteriseret ved, at der er en lighed mellem de to planer (det sørger du som poet for, der er).

Hvad gør personifikation?

Hvad betyder personifikation? Personifikation er kendetegnet ved, at en række menneskelige egenskaber, som følelser og tanker bliver overført på begreber. Eksempler på personifikationer: Jalousien viste sit grimme ansigt, da Jacob så Karen med en anden mand.

Hvad betyder personificering?

Personificering er dét at opfatte eller fremstille noget abstrakt som tilhørende en person. Personificering kan også bruges om vanskelighed med at behandle abstrakte forhold uden at tillægge dem konkrete menneskers ønsker og handlinger.

Hvordan finder man en metafor?

En metafor er et sprogligt billede, hvor realplanet (fx sproget) og billedplanet (fx landminer) er smeltet sammen. På den måde er metaforen – som sammenligningen – karakteriseret ved, at der er en lighed mellem de to planer (det sørger du som poet for, der er).

Hvad er død metafor?

Katakrese (af græsk katachresis 'misbrug', af kata- og chresthai'bruge'.) er i retorikken betegnelsen på en død metafor, dvs. en metafor som er blevet en del af hverdagssproget i en sådan grad, at den ikke længere opfattes som en metafor. Eksempler kan være bordben og guitarhals.

Hvad gør metaforer i en tekst?

Metaforen låner altså det at "feje noget under et gulvtæppe". Dette overføres til den virkelige sammenhæng (realplan), hvor der er et problem, som er blevet gemt af vejen. Dermed mødes realplan og billedplan og skaber et nyt billede og måske udvider det forståelsen og oplevelsen af teksten.

Hvad er billedskabende sprog?

Så der er ikke noget at sige til, at hjernen foretrækker billedskabende ord i stedet for abstrakter. Den foretrækker faktisk billedskabende ord i så høj grad, at den er nødt til at “oversætte” abstrakte udtryk til billeder for overhovedet at kunne forstå dem fuldt ud!

Hvad er en kognitiv metafor?

Kognitiv metafor I dit arbejde med sproglige virkemidler kan du støde på kognitive metaforer. Denne type metafor kaldes også “hverdagsmetaforer”. Du møder dem især i dagligsproget og i sagprosatekster.

Hvad er personificering eksempel?

Personifikation: Når abstrakte begreber tillægges menneskelige egenskaber eller fremstilles i menneskelig skikkelse, kaldes det personifikation. Eksempel: Sorrig og glæde de vandre til hobe / lykke, ulykke de ganger på rad . (Thomas Kingo).

Hvad gør personificering ved et digt?

Ved personifikation giver man et abstrakt begreb levende følelser, egenskaber eller tanker. Abstrakte begreber er ting, man ikke kan tage at føle på, eksempelvis kærlighed, tro eller fædrelandet. Eksempler: Lykken smilte til hende. Pligten kalder.