:

Hvad er tegn på autisme?

Table of Contents:

  1. Hvad er tegn på autisme?
  2. Hvordan får jeg mit barn testet for autisme?
  3. Hvornår skal et barn udredes?
  4. Hvad er forskellen på ADHD og autisme?
  5. Hvordan udredes man for autisme?
  6. Hvem bestemmer om et barn skal udredes?
  7. Hvornår kan børn blive udredt?

Hvad er tegn på autisme?

Autismespektrumforstyrrelse er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, kendetegnet ved en anderledes og ofte forsinket udvikling, på områderne socialt samspil, kommunikation og gentagelsespræget adfærd. Alle med autisme lærer og udvikler sig igennem hele livet.

Hvordan får jeg mit barn testet for autisme?

Der findes ikke en egentlig test, der endegyldigt kan afgøre, om en person har autisme eller ej, men der findes særlige skabeloner for både observationer og interview, som fagfolk kan anvende for at tjekke, om personen opfylder diagnosekriterierne.

Hvornår skal et barn udredes?

Enkelte steder vil udredningen af børn i førskolealderen kunne ske, mens barnet indlægges i dagtimerne. Udredningen er tværfaglig, hvilket vil sige, at flere forskellige fagpersoner vil være med til at foretage de nødvendige undersøgelser og samtaler.

Hvad er forskellen på ADHD og autisme?

Autisme og/eller ADHD? Både personer med henholdsvis ADHD og autisme har eksekutive vanskeligheder, men personer med autisme har vanskeligheder ved nogle funktioner, og omvendt har personer med ADHD vanskeligheder med andre eksekutive funktioner (Isager, 2011).

Hvordan udredes man for autisme?

En autismediagnose stilles, når en person udviser karakteristisk adfærd indenfor tre kerneområder, som tilsammen beskriver de grundlæggende vanskeligheder ved autisme:
  • Afvigende socialt samspil.
  • Afvigende social kommunikation.
  • Begrænset, stereotypt og repetitivt repertoire af interesser og aktiviteter.

Hvem bestemmer om et barn skal udredes?

Din egen læge. PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) Sagsbehandler. Hvis sagsbehandler vurderer, at det er nødvendigt med en børnepsykiatrisk udredning for at afdække barnets og familiens støttebehov kan denne også henvise til en udredning.

Hvornår kan børn blive udredt?

Enkelte steder vil udredningen af børn i førskolealderen kunne ske, mens barnet indlægges i dagtimerne. Udredningen er tværfaglig, hvilket vil sige, at flere forskellige fagpersoner vil være med til at foretage de nødvendige undersøgelser og samtaler.