:

Hvordan låner banken penge?

Table of Contents:

  1. Hvordan låner banken penge?
  2. Hvad kan banken kræve af oplysninger?
  3. Hvem printer penge?
  4. Hvad gør penge til penge?
  5. Hvor mange penge må en bank låne ud?
  6. Hvem trykker de danske penge?

Hvordan låner banken penge?

På samme måde som i butikken tjener banken penge ved at opkræve en højere udlånsrente hos "køberen" (låntageren), end banken har betalt i indlånsrente hos "leverandøren" af pengene (indskyderen). Forskellen mellem ud- og indlånsrenten kaldes rentemarginalen.

Hvad kan banken kræve af oplysninger?

Banken kan bede dig om, at du dokumenterer din identitet. Det betyder, at banken fx kan bede om en kopi af dit pas, din dåbsattest eller din årsopgørelse. Årsagen til dette findes i loven om hvidvaskning. Det er altså lovgivning, der pålægger banken at bede dig om de oplysninger.

Hvem printer penge?

Når vi i dagligdagen modtager sedler og mønter som betaling, har vi fuld tillid til, at vi igen kan komme af med dem, uden at nogen sætter spørgsmålstegn ved værdien. Vores penge er udstedt af Danmarks Nationalbank, som jfr. Lov om Danmarks Nationalbank § 8 er eneberettiget til at udstede pengesedler.

Hvad gør penge til penge?

Penge har – uanset i hvilken form – tre forskellige funktioner. De er betalingsmiddel og har en værdi, som alle har tillid til. Penge er samtidig en regningsenhed, som gør det muligt at sætte en pris på varer og tjenesteydelser. Og de er et værdiopbevaringsmiddel.

Hvor mange penge må en bank låne ud?

I Danmark har vi et andet regelsystem, og der er ikke fastsat nogen grænse for hvor meget af indskydernes penge banken må låne ud igen.

Hvem trykker de danske penge?

​Franske Oberthur Fiduciaire SAS er valgt som leverandør af danske pengesedler fra 2018. Efter en udbudsproces har Danmarks Nationalbank valgt franske Oberthur Fiduciaire SAS som leverandør af danske pengesedler fra 2018.