:

Hvad er retfærdighed?

Table of Contents:

 1. Hvad er retfærdighed?
 2. Hvad var betingelsen for at føre retfærdig krig?
 3. Hvad handler Rawls teori om?
 4. Kan en krig være retfærdig?
 5. Hvad er en sharia?
 6. Hvordan kan man både forklare pacifisme og retfærdig krig inden for den kristne tænkning?
 7. Hvem er Rawls?
 8. Hvad er distributiv retfærdighed?
 9. Hvad står der i sharia loven?
 10. Hvor er der sharia-lov?
 11. Hvad er forudsætningerne for at føre krig ifølge de kristne middelalderlige idealer?
 12. Hvad er uvidenhedens slør?
 13. Hvad menes der med ijtihad?
 14. Hvordan er sharia loven?
 15. Hvilke religiøse autoriteter findes der indenfor islam?

Hvad er retfærdighed?

Der findes ingen almengyldig definition af begrebet. I sin mest grundlæggende form, er "retfærdighed" straf og belønning sat i system. I forlængelse af dette kan man sige at retfærdighed udelukker vilkårlighed og dermed er begrundet i et etisk valg.

Hvad var betingelsen for at føre retfærdig krig?

Som hovedregel opfattes en krig i ifølge de forskellige religioners teologiske traditioner for retfærdig krig, når alle andre muligheder er udtømte, når krigen er begrænset i omfang, og når man under krigshandlinger så vidt muligt beskytter menneskeliv.

Hvad handler Rawls teori om?

En teori om retfærdighed (en: "A Theory of Justice") er en politisk- og moralfilosofisk bog af John Rawls. I En teori om retfærdighed forsøger Rawls at løse problemet med distributiv retfærdighed ved at argumentere for den traditionelle filosofiske samfundspagt mellem samfundets individer.

Kan en krig være retfærdig?

Det konkluderes, at irregulære krige kan indledes retfærdigt: At afværge trusler fra og i en skrøbelig stat kan være en retfærdig sag. Jeg viser at princippet om rette intentioner ikke har betydning for retfærdiggørelse af irregulær krig. Dernæst konkluderes det, at vestlige stater kan udgøre en ret autoritet.

Hvad er en sharia?

Sharia er et arabisk ord, der betyder 'vej'. Det bliver også brugt om det system af juridiske regler og love, som udviklede sig i islamisk teologi i 700-900-tallet, og som nogle muslimer stadig mener, man bør følge.

Hvordan kan man både forklare pacifisme og retfærdig krig inden for den kristne tænkning?

Aquinas modererede Augustins princip om en gyldig autoritet fra principielt kun at gælde Gud, til også at inkludere verdslige autoriteter. På denne måde ophævedes det dualistiske mønster, der definerede den retfærdige krig som per definition de kristne mod de ikke-kristne.

Hvem er Rawls?

John Rawls (født 21. februar 1921, død 24. november 2002) var en amerikansk politisk filosof og professor ved Harvard Universitet. Han er en af de mest indflydelsesrige politiske filosoffer i anden halvdel af det 20.

Hvad er distributiv retfærdighed?

Den almene retfærdighed sikres af lovgivning og vedrører alle menneskelige forhold; over for loven er alle lige. Den specielle retfærdighed vedrører fordeling af ydre goder; her får hver enkelt efter fortjeneste (distributiv retfærdighed).

Hvad står der i sharia loven?

Sharia-lovgivning er den lovgivning, som nogle lovgivere eller religiøse eksperter udleder af de normer og principper, som findes i Koranen og i Muhammeds sædvane. Al lovgivning, der er inspireret af Koranen og Muhammeds sædvane kan siges at være sharia-lovgivning.

Hvor er der sharia-lov?

Men der er en række muslimske lande, hvor en stor del af det juridiske system er indrettet efter en traditionel tolkning af sharia. Det gælder Saudi-Arabien, Iran, Sudan og visse delstater i Nigeria.

Hvad er forudsætningerne for at føre krig ifølge de kristne middelalderlige idealer?

Krigen skulle erklæres af "en legitim autoritet". Det vil sige, at en væsentlig gejstlig eller adelig instans erklærede krigen. Deltagerne i krigen skulle have "en retfærdig hensigt". Det vil sige, at deltagerne kunne siges at have de rette motiver, og at krig var den eneste udvej.

Hvad er uvidenhedens slør?

Uvidenhedens slør InfoDel Hans udgangspunkt er, at den uregulerede fordeling af goder i samfundet er uretfærdig. Statistikkerne fortæller os, hvis du er født i en familie med få ressourcer, så er sandsynligheden for, at du forbliver ressourcesvag, overvældende stor.

Hvad menes der med ijtihad?

Ijtihad eller idjtihad betegner den anstrengelse, islamiske retslærde gør sig, når de fx forsøger at formulere leveregler for dagligdags livsførelse, eller når de forholder sig teoretisk til abstrakte spørgsmål.

Hvordan er sharia loven?

Sharia-lovgivning er den lovgivning, som nogle lovgivere eller religiøse eksperter udleder af de normer og principper, som findes i Koranen og i Muhammeds sædvane. ... Der findes altså ingen fast samling af lovregler, som alle muslimer er enige om at kalde sharia.

Hvilke religiøse autoriteter findes der indenfor islam?

 • Alim.
 • Allamah.
 • Almami.
 • Kalif.
 • Imam.
 • Storimam.
 • Stormufti.
 • Muezzin.