:

Hvad påvirker plantens vækst?

Table of Contents:

 1. Hvad påvirker plantens vækst?
 2. Hvad er de vigtigste livsbetingelser for planter?
 3. Hvilken funktion har de forskellige plantedele?
 4. Hvad skal der til for at planter vokser?
 5. Hvad kaldes den proces hvor levende organismer frigiver CO2?
 6. Hvordan optager en plante CO2?
 7. Hvad kan begrænse en plantes vækst?
 8. Hvordan fungerer en plante?
 9. Hvor foregår respiration i kroppen?
 10. Hvordan får en plante energi?
 11. Hvilke dele af planten urten skulle bruges for at lave medicin var det fx bladene Blomsten eller roden?
 12. Hvad er de vigtigste livsbetingelser for svampe?
 13. Hvilke 4 hoveddele består en plante af?
 14. Hvad deler man planter ind i?
 15. Hvad er de vigtigste plantenæringsstoffer?

Hvad påvirker plantens vækst?

Planter vokser, når deres fotosyntese overstiger deres vejrtrækning. Fotosyntese er plantens klorofylproces, hvor den bruger lysenergi til at omdanne kuldioxid til kulhydrater. Planten forbrænder disse sukkerarter, når den trækker vejret. Den energi, der frigives, gør det muligt for planten at vokse.

Hvad er de vigtigste livsbetingelser for planter?

Planter er bundet til deres voksested via rødderne og må altså fra denne fastlåste position kunne tilpasse væksten med henblik på at optimere indfangningen af sollys. Gunstige livsbetingelser på Jorden for mennesker og dyr afhænger af planternes evne til vha. fotosyntese at producere organisk materiale og ilt.

Hvilken funktion har de forskellige plantedele?

Grundorganernes funktioner
 • At fastholde planten i jorden.
 • At optage vand og opløste næringsstoffer.
 • At flytte vand og opløste stoffer op til de overjordiske dele af planten.
 • At flytte sukker fra de overjordiske dele videre ud til oplagring i cellerne.
 • At oplagre energi i form af stivelse.

Hvad skal der til for at planter vokser?

Plantens rødder skal kunne to ting: Forankre planten, så den ikke vælter, og suge vand og næringsstoffer op af jorden. Rødderne vokser hele tiden. Cellerne i rodspidsen deler sig, så der bliver flere – derpå strækker de sig – og på den måde borer de sig længere og længere ned og ud i jorden.

Hvad kaldes den proces hvor levende organismer frigiver CO2?

Fotosyntesen er en sammensat proces, der foregår hos de grønne planter, alger og visse bakterier (cyanobakterierne) samt hos visse protister. Fotosyntese-organismer kaldes også for fotoautotrofe. Fotosyntesens råmaterialer er CO2 og vand.

Hvordan optager en plante CO2?

Fotosyntese sker ved, at et træ optager CO2 via dets blade, når solen skinner på det. I bladet bliver CO2 bundet sammen med vand, hvorved det bliver lavet om til glukose. Træet omdanner herefter glukosen til dets grene, blade, rødder eller frugter. Den optagne CO2 forbliver dermed bundet i træet som kulstof.

Hvad kan begrænse en plantes vækst?

Hvis en organisme mangler næringsstoffer, bliver dens vækst hæmmet. Det kan for eksempel ske for en plante, der har jord, vand, fosfor og lys, men ikke kan vokse, fordi den mangler kvælstof. En faktor i miljøet, der begrænser organismers vækst, er en begrænsende faktor.

Hvordan fungerer en plante?

Ved hjælp af solens energi kan planten sætte kuldioxid og vand sammen, så det bliver til druesukker og ilt. Druesukker - eller glukose som det hedder - kan omdannes til stivelse - som sammen med næringssaltene fra jorden bygges om til alle de andre stoffer, som træet består af. Druesukker-molekylerne er små.

Hvor foregår respiration i kroppen?

Produktionen af ATP sker gennem en proces, der kaldes respiration. Respirationsprocessen foregår i cellens mitokondrier.

Hvordan får en plante energi?

Grønne planter får gennem fotosyntesen energi fra sollyset og optager kuldioxid fra luften, samtidig med at de afgiver ilt.

Hvilke dele af planten urten skulle bruges for at lave medicin var det fx bladene Blomsten eller roden?

Nelliken er blevet brugt mod pest og afkog som feberstillende middel. Udtræk af blomsterne er blevet anvendt mod fordøjelsesbesvær og som hostestillende og styrkende middel. Man troede førhen at de kandiserede blomster gav overnaturlige kræfter.

Hvad er de vigtigste livsbetingelser for svampe?

Svampe hører sammen med bakterier til de vigtigste nedbrydere i naturen, og er en nødvendig forudsætning for at stofkredsløbet kan opretholdes. Et krav for at svampesporerne kan spire er en vedholdende fugtighed, hvilket f. eks. er opfyldt i jorden.

Hvilke 4 hoveddele består en plante af?

Planternes opbygning
 • A: Blomst.
 • B: Stængel og blade.
 • C: Rod.

Hvad deler man planter ind i?

Planterigets systematik er den botaniske disciplin hvor forskellige typer af planter grupperes i arter, slægter, familier, ordner osv. Traditionelt opdelte man før i tiden alt levende i Dyreriget (Animalia) og Planteriget (Plantae).

Hvad er de vigtigste plantenæringsstoffer?

De essentielle plantenæringsstoffer Grundstofferne kulstof (C), ilt (O) og brint (H) optager planten i form af CO2 i fotosyntesen og H2O i transpirationen. De resterende 14 grundstoffer bliver optaget som uorganiske ioner fra jordvæsken af plantens rødder og fordeler sig herfra til resten af planten dvs.