:

Hvordan dimensioneres et bjælkelag?

Table of Contents:

 1. Hvordan dimensioneres et bjælkelag?
 2. Hvad kan en bjælke bære?
 3. Hvad er forskellen på i jern og H-jern?
 4. Hvad er en bjælke?
 5. Hvad er et bjælkelag?
 6. Hvordan dimensionere man spær?
 7. Hvad er en Vederlagsplade?
 8. Hvad er konstruktions træ?
 9. Hvad koster en jernbjælke?
 10. Hvad vejer en HEB 100?
 11. Hvad betyder bjælke synonym?
 12. Hvad koster limtræ?
 13. Hvad er et etagedæk?
 14. Hvad er spændvidde på spær?
 15. Hvor store skal spær være?

Hvordan dimensioneres et bjælkelag?

Kontinuert bjælkelag betyder at bjælkerne løber over 2 fag (mellemunderstøttet), og at det mindste fags længde er minimum 2/3 x det største fags spændvidde. Tabellen er udformet så den første lodrette række er dimensionen på bjælkelaget. Den øverste vandrette række med 0.3 m, 0.4 m osv. er bjælkeafstanden c/c i meter.

Hvad kan en bjælke bære?

Normalt vil bjælken skulle hvile på en bærende væg, men er det ikke muligt, eller er spændet for stort, vil man understøtte med en eller flere I-bjælker som stolper. De fylder mindre end H-bjælker, men fordi belastningen ligger på enden af stolpen, vil den kunne bære rigtig meget alligevel.

Hvad er forskellen på i jern og H-jern?

Et H-jern eller et I-jern er en jern- eller stålprofil, der består af et fladt stykke, hvor der på begge langsider er et tilsvarende bredt stykke påstøbt i 90 graders vinkel, således at elementet fra enden ligner et H eller I alt efter om det står eller ligger.

Hvad er en bjælke?

En bjælke er en tyk bærende enhed af træ, stål eller armeret beton, der typisk bruges i byggeri af huse og skibe. Tidligere brugtes kun træbjælker, der oftest var hele træstammer, hvor man eventuelt huggede dem til eller afskar skalbrædder for at gøre dem (oftest) firkantede for lettere sammenføjning.

Hvad er et bjælkelag?

Bjælkelag, etageadskillelse, der danner gulv i rummet over og loft i rummet under dette. I sin enkleste form består et bjælkelag af bjælker, understøttet af mure eller af søjler og bjælker, og dækket af brædder.

Hvordan dimensionere man spær?

Når ingeniøren skal beregne et bjælkespær, beregner han først dimensionen ud fra styrken, dernæst ud fra stivheden. Stivheden er den accepterede nedbøjning af det belastede spær - altså det rent synsmæssige. Det er oftest stiv heden, der afgør dimensionen, fordi bæreevnen opnås, inden stivheden er acceptabel.

Hvad er en Vederlagsplade?

Ved punktlaster bør der anvendes vederlagsplader for at undgå kantafskalninger og revnedannelse, såle- des at lasten centreres over væggens midte, hvorved bæreevnen optimeres pga. minimal excentricitet.

Hvad er konstruktions træ?

Træ, som er styrkeprøvet, kaldes konstruktionstræ og bruges i bærende konstruktioner. konstruktionstræ styrkeklassificeres iht. (EN 338) Konstruktionstræ opdeles normalt i styrkeklasserne C14, C18, C24 og C30. styrkeklassen stemples på træet som en del af CE-mærkningen iht.

Hvad koster en jernbjælke?

jernbjælke
BeskrivelsePris
U-jernbjælke Jernbjælker, U-jern. UNP 80 u-bjælke. bredde 80mm. Højde 45mm. Tykkelse 5mm. Længder ca 150-175 cm. Pris pr længde/stk. Pris + moms.. Se hele annoncen 6070 Christiansfeld pscars100 kr.
Jernbjælke / rør, Jernbjælke på ca 150 cm lang og 10 cm bred 7100 Vejle500 kr.

Hvad vejer en HEB 100?

Stålbjælker HEB
størrelsekg. pr. meter
HEB 10020,40
HEB 12026,70
HEB 14033,70
HEB 16042,60

Hvad betyder bjælke synonym?

Bjælke betyder omtrent det samme som Spær.

Hvad koster limtræ?

Alle limtræsbjælker og limtræssøjler er FSC-certificeret, så du er sikret en bæredygtig og miljørigtig limtræsbjælke i utrolig høj kvalitet. 179,00kr.

Hvad er et etagedæk?

Etageadskillelse er betegnelse for hele adskillelsen – det vil sige den bærende konstruktion (dækket) og gulv og loft. Etageadskillelser er enten udført som bjælkelag eller som dækskiver. De forskellige typer af etageadskillelser er ens opbygget, uanset om bygningen har langsgående eller tværgående bærende vægge.

Hvad er spændvidde på spær?

Spændvidden på tag med lav hældning er afstanden mellem de to stolper, målt vandret. Altså afstanden A-B. Spændvidden på et tag med større hældning end 14 grader er afstanden mellem de to stolper langs hældningen, altså afstanden A-B.

Hvor store skal spær være?

Afstanden mellem spærene kan variere fra 6 mm. Hvis der anvendes fx fladt tag med tagpap og krydsfiner, kan det anbefales, at spærafstanden sættes til 600 mm, da det vil gå op med krydsfinerens bredde.