:

Hvad kan banken tillade sig?

Table of Contents:

  1. Hvad kan banken tillade sig?
  2. Hvem er omfattet af hvidvaskloven?
  3. Hvorfor skal banken have kopi af pas?
  4. Kan man nægtes en lønkonto?
  5. Kan banken smide mig ud?
  6. Kan banken se mine transaktioner?
  7. Hvad må en bankrådgiver?

Hvad kan banken tillade sig?

Banken kan bede dig om, at du dokumenterer din identitet. Det betyder, at banken fx kan bede om en kopi af dit pas, din dåbsattest eller din årsopgørelse. Årsagen til dette findes i loven om hvidvaskning. Det er altså lovgivning, der pålægger banken at bede dig om de oplysninger.

Hvem er omfattet af hvidvaskloven?

Hvem er omfattet af hvidvaskloven Hvidvaskloven omfatter privatpersoner, finansielle virksomheder og ikke-finansielle virksom-heder, fx revisorer eller vekselkontorer. De omfattede har alle som følge af deres hverv oftere mulighed for at opdage hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Hvorfor skal banken have kopi af pas?

Det er et spørgsmål om at forhindre hvidvask og terrorfinansiering, som bankerne tager meget alvorligt. Derfor følger vi lovens intention og beder alle kunder om at identificere sig.

Kan man nægtes en lønkonto?

Nej, det kan en bank ikke. Det følger direkte af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder § 19, at et pengeinstitut ikke uden en individuel og saglig begrundelse kan nægte at oprette en almindelig indlånskonto. Begrundelsen skal på anmodning gives i papirformat eller på andet varigt medium.

Kan banken smide mig ud?

– Du har tidligere været voldedlig mod bankansatte, enten fysisk eller verbalt. Så svaret i dit konkrete tilfælde må være: JA, i sin yderste ekstrem kan enhver bank afvise dig som kunde. Jeg synes faktisk du skulle opføre dig voksent og ordentligt overfor bankpersonalet. Du får intet ud af det modsatte.

Kan banken se mine transaktioner?

bankerne, kender deres kunder og kontrollerer kundernes identitet. De skal også overvåge de transaktioner, som kunderne gennemfører. Finder de mistænkelige transaktioner, skal de underrette Hvidvasksekretariatet under Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

Hvad må en bankrådgiver?

Som bankrådgiver er det vigtigt at kunne opbygge gode relationer og kunne sætte sig ind i kundens ønsker og behov, så I sammen kan finde de bedste løsninger. Det kan fx være i forhold til valg af realkreditlån, hvor kunden skal vælge mellem en fast eller variabel rente.