:

Hvad skal FN's konvention om borgerlige og politiske rettigheder sikre?

Table of Contents:

  1. Hvad skal FN's konvention om borgerlige og politiske rettigheder sikre?
  2. Hvilken af følgende rettigheder er beskyttet i grundloven?
  3. Hvad er Racediskriminationskonventionen?
  4. Hvad skal konventionen sikre?
  5. Hvad er de grundlovssikrede rettigheder?
  6. Hvad er grundlovssikrede rettigheder?

Hvad skal FN's konvention om borgerlige og politiske rettigheder sikre?

I denne henseende skal loven forbyde enhver forskelsbehandling og sikre alle ligelig og effektiv beskyttelse imod forskelsbehandling af nogen grund, herunder race, hudfarve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social herkomst, formueforhold, fødsel eller anden stilling.

Hvilken af følgende rettigheder er beskyttet i grundloven?

Grundloven indeholder en række menneskerettigheder, som primært er borgerlige og politiske rettigheder, for eksempel:
  • Ytringsfrihed (§ 77)
  • Foreningsfrihed (§ 78)
  • Forsamlingsfrihed (§ 79)

Hvad er Racediskriminationskonventionen?

I denne konvention betyder udtrykket »racediskrimination« enhver forskel, udelukkelse, begrænsning eller fortrinsstilling på grundlag af race, hudfarve, afstamning eller national eller etnisk oprindelse, hvis formål eller virkning er at ophæve eller svække den ligelige anerkendelse, nydelse eller udøvelse af ...

Hvad skal konventionen sikre?

Konventionen tager udgangspunkt i barnets bedste for at sikre: Børns grundlæggende rettigheder, fx mad, sundhed og et sted at bo. Børns ret til udvikling, fx skolegang, fritid, leg og information. Børns ret til beskyttelse, fx mod krige, vold, misbrug og udnyttelse.

Hvad er de grundlovssikrede rettigheder?

ret til at gå i kirke og ret til at deltage i forsamlinger, uanset formål. Også vores ejendomsret er beskyttet af grundloven. Det følger af lovens § 73, at staten kun må tvinge en borger til at afstå sin ejendom, hvis det sker mod fuld erstatning.

Hvad er grundlovssikrede rettigheder?

Borgerrettigheder - Her er er de grundlæggende Som borger i Danmark har du følende grundlovssikrede rettigheder: Ytringsfrihed. Beskyttelse af privatlivets fred. Religionsfrihed.