:

Hvordan laver man et flashback?

Table of Contents:

 1. Hvordan laver man et flashback?
 2. Hvad gør et flashback ved historien?
 3. Hvad betyder Flashforwards?
 4. Hvad gør en rammefortælling?
 5. Hvad er en kronologisk rækkefølge?
 6. Hvilke kompositioner er der?
 7. Hvad vil det sige at være kronologisk?
 8. Er kronologisk opbygget?
 9. Hvad skal man skrive i en komposition?
 10. Hvilken komposition har en novelle typisk?
 11. Hvad gør et kronologisk handlingsforløb?
 12. Er novellen kronologisk opbygget?

Hvordan laver man et flashback?

Flash betyder "glimt" og back betyder "tilbage". Så når der er et flashback, får vi et glimt af noget, som er sket tidligere. Det kan fx være, hvis hovedpersonen tænker tilbage på noget, som er sket i barndommen. I film bruges der ofte filmtekniske virkemidler for at vise, at der er tale om et flashback.

Hvad gør et flashback ved historien?

Et flashback viser os en begivenhed i fortiden, der har betydning for den handling, vi følger i filmens nutid. Filmens nutid behøver ikke være den samme som vores (tilskuerens) nutid. I en historisk film kan filmens nutid være fx år 1850. ... Et flashback kan forklare noget, der foregår i filmens nutid.

Hvad betyder Flashforwards?

Et flashforward er et spring frem i tiden. Det er det modsatter af et flashback. Der klippes fra filmens nutid til fremtiden. I et flashforward ser vi begivenheder, der kommer til at foregå senere.

Hvad gør en rammefortælling?

I en rammefortælling er der flere historie inden i hinanden. En af historierne er rammen for de andre historier. Rammehistorien kan fx foregå i nutiden, hvor en person fortæller en historie, der foregår tidligere.

Hvad er en kronologisk rækkefølge?

Udtrykket kronologisk rækkefølge bruges om en opstilling af elementer, der er ordnet efter tidsfølgen. Dette ordningsprincip kan bruges som supplement til eller som erstatning for en prioriteret rækkefølge eller en alfabetisk rækkefølge.

Hvilke kompositioner er der?

Komposition
 • Kompositionen er hele den måde, som en tekst, billede, film eller andet er bygget op på.
 • Der skelnes mellem ydre komposition og indre komposition.
 • Ydre komposition er den ydre opbygning. Dvs. alt det, man kan se, uden det er nødvendigt at læse eller fortolke.
 • Indre komposition er den indre opbygning. Dvs.

Hvad vil det sige at være kronologisk?

Udtrykket kronologisk rækkefølge bruges om en opstilling af elementer, der er ordnet efter tidsfølgen. Dette ordningsprincip kan bruges som supplement til eller som erstatning for en prioriteret rækkefølge eller en alfabetisk rækkefølge.

Er kronologisk opbygget?

Kronologisk betyder, at tingene kommer i den rigtige rækkefølge. Fx 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. Når en handling er kronologisk betyder det derfor, at tingene sker efter hinanden uden at hoppe i tiden. Når to forskellige handlinger foregår kronologisk på samme tid, så kaldes det for parallelhandling.

Hvad skal man skrive i en komposition?

Ved komposition forstår man opbygningen af tekstens forskellige elementer, fx handlingsforløbet (den tidsmæssige rækkefølge af begivenheder) og fortælleteknikken (fremstillingsformen). En klarlæggelse af kompositionen kan være en hjælp til at få 'åbnet' teksten, så man kan finde ud af, hvad den egentlig handler om.

Hvilken komposition har en novelle typisk?

Handlingsforløb
 • Lineært handlingsforløb (kronologisk)
 • Opbrudt handlingsforløb (tidsspring, flashback osv.)
 • Cirkulært handlingsforløb.
 • Parallelle handlinger.
 • Se mere om handlingsforløb.

Hvad gør et kronologisk handlingsforløb?

Kronologisk betyder, at tingene kommer i den rigtige rækkefølge. Fx 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. Når en handling er kronologisk betyder det derfor, at tingene sker efter hinanden uden at hoppe i tiden. Når to forskellige handlinger foregår kronologisk på samme tid, så kaldes det for parallelhandling.

Er novellen kronologisk opbygget?

Lineært forløb: Et lineært forløb vil sige, at handlingen er sammenhængende og foregår kronologisk, dvs. i den rækkefølge, begivenhederne finder sted. Det giver ofte novellen et realistisk præg.