:

Hvad er risikovægt?

Table of Contents:

  1. Hvad er risikovægt?
  2. Hvor mange penge skal en bank have?
  3. Hvad er et kapitalgrundlag?
  4. Hvad er NEP krav?
  5. Hvad er en startkapital?
  6. Hvem skaber penge?
  7. Hvordan beskattes obligationer?

Hvad er risikovægt?

Det er en banks samlede aktiver ganget med dens respektive risikofaktorer (risikovægte). Risikofaktorerne afspejler, hvor risikabelt et aktiv anses for at være. Jo mindre risikabelt et aktiv er, jo lavere ansættes dets risikovægtede værdi, og jo mindre skal bankens kapitalbeholdninger være for at dække for det.

Hvor mange penge skal en bank have?

Hos os har vi en tommelfingerregel for, hvor stort et rådighedsbeløb man bør have - nemlig 15.000 kr. for en familie med to voksne og to børn, 10.000 kr. for et par uden børn og 8.500 kr.

Hvad er et kapitalgrundlag?

PENGEINSTITUTTERNES KAPITALGRUNDLAG Pengeinstitutterne skal følge en række regler, som er fastsat for at sikre pengeinstitutternes fortsatte drift. Det skyldes især hensynet til indsky- derne, der skal kunne være sikre på at have rådighed over de midler, som er betroet pengeinstitutterne.

Hvad er NEP krav?

Formålet med NEP-kravet er således at sikre, at institutterne har tilstrækkeligt med passiver, der er egnede til tabsabsorbering og rekapitalisering i en situation, hvor instituttet skal krisehåndteres. NEP-kravet kan bl. a. opfyldes med kapitalinstrumenter, ikke-foran- stillet seniorgæld og almindelig seniorgæld.

Hvad er en startkapital?

Startkapital er den kapital, som en virksomhed starter med ved stiftelsen. Der stilles forskellige krav til, hvor meget, du skal indskyde som startkapital, alt afhængigt af hvilken virksomhedsform, det drejer sig om.

Hvem skaber penge?

I moderne økonomier som den danske udgøres ca. 5% af samfundets pengemængde af kontanter (mønter og pengesedler), og de er skabt af centralbanken (som Danmarks Nationalbank). De resterende ca. 95% af pengemængden udgøres af kontopenge, indeståender på bankkonti, der jo fungerer som penge, bl.

Hvordan beskattes obligationer?

Skat og obligationer. Renteindtægter fra obligationer skal man betale skat af på samme måde som af andre renteindtægter. Kursgevinster og kurstab på obligationer har derimod som hovedregel ikke indflydelse på skatten. Der er ikke fradrag for depotomkostninger og som hovedregel heller ikke for handelsomkostninger.