:

Hvordan laver man en risikovurdering?

Table of Contents:

 1. Hvordan laver man en risikovurdering?
 2. Hvad er den iboende risiko?
 3. Hvad er analytiske handlinger?
 4. Hvad bruges risikoanalyse til?
 5. Hvad skal en risikovurdering indeholde?
 6. Hvordan ser en risikovurdering ud?
 7. Hvad er et revisionsmål?
 8. Hvad er Substanshandlinger?
 9. Hvad er Detailrevision?
 10. Hvornår skal der laves en risikovurdering?
 11. Hvad betyder Risicis?
 12. Hvordan skal en kemisk risikovurdering gennemføres?
 13. Hvad er Revisionsstrategi?
 14. Hvad er Substansrevision?

Hvordan laver man en risikovurdering?

Fremgangsmåde
 1. Trin 1: Risikoanalysen starter med en brainstorm omkring hvilke problemområder, der kan forekomme i det pågældende projekt. ...
 2. Trin 2: Næste trin i risikoanalysen er at vurdere konsekvenserne af de enkelte hændelser. ...
 3. Trin 3: Sandsynligheden for, at de enkelte hændelser forekommer, vurderes.

Hvad er den iboende risiko?

De iboende risici er de risici, der naturligt medfølger af virksomhedens operationelle forretning og afhænger af virksomhedens forretningsmodel, såsom produkter, kundetyper eller markeder. De risikomitigerende foranstaltninger er dem, som virksomheden kan foretage sig for at mindske eksponeringen af de iboende risici.

Hvad er analytiske handlinger?

Substansanalytiske handlinger er normalt mere anvendelige på store transaktionsmængder, der over en periode har en tendens til at være forudsigelige. Anvendelsen af planlagte analytiske handlinger er baseret på forventningen om, at der - indtil det modsatte viser sig - er sammenhæng mellem data.

Hvad bruges risikoanalyse til?

Formålet med risikoanalysen er dels at vurdere, hvilke risici der er de alvorligste i forhold til projektets gennemførelse, dels at finde strategier for at overkomme og reducere disse risici. En risiko består altid af sandsynligheden for, at et eller andet hænder samt konsekvensen af den pågældende hændelse.

Hvad skal en risikovurdering indeholde?

En risikovurdering kan inddeles i følgende delelementer:
 • Gennemgang af hvilke faresituationer, som kan opstå før, under og efter arbejdet.
 • Vurdering af sandsynligheden for, at faresituationerne opstår samt konsekvenser for, hvad faresituationerne kan medføre.

Hvordan ser en risikovurdering ud?

Risikovurderingen skal være skriftlig og tilgængelig Det kan fx være hvilke farlig kemi og arbejdsprocesser, som udvikler farlig kemi, der findes på arbejdspladsen og hvordan de skal håndteres. I må selv bestemme, hvordan risikovurderingen skal se ud, og hvordan I gør den tilgængelig for medarbejderne.

Hvad er et revisionsmål?

Overordnet om revisionsmål: Som revisor benytter man sig af revisionsmål for at skabe en vurdering om der er risici for væsentlige fejlinformation på revisionsmålsniveau. Dertil også for at udarbejde en revisionsstrategi der kan afdække en eventuel risiko.

Hvad er Substanshandlinger?

Substanshandlinger omfatter detailtest og substansanalytiske handlinger. Analyser af sammenhænge f. eks nøgletal, budgetteer, årsrapporter fra tidligere år samt ikke regnskabsmæssige informationer (antal medarbejder osv.) Detailtest anvendes til at indhente revisionsbevis på revisionsmålsniveau.

Hvad er Detailrevision?

Detailrevision er en revisionsform, der supplerer den ordinære systemanalytiske revision henholdsvis den ordinære regnskabsanalytiske revision eller dem begge, hvor og når der er behov derfor.

Hvornår skal der laves en risikovurdering?

Hvornår skal der udarbejdes en risikovurdering? Generelt kan man sige, at risikovurderingen skal udarbejdes i alle planlægningsfaser, og når planlagt arbejde ændrer karakter.

Hvad betyder Risicis?

mulighed for et negativt resultat; mulighed for skade, tab, fare el. lign.

Hvordan skal en kemisk risikovurdering gennemføres?

Den kemiske risikovurdering skal gennemføres som led i virksomhedens arbejde med den ”almindelige” arbejdspladsvurdering (APV). Virksomhederne skal lave en kemisk risikovurdering for de arbejdsprocesser, hvor der indgår eller udvikles farlig kemi. Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.

Hvad er Revisionsstrategi?

Revisionsstrategi Ved valg af revisionsstrategi skal det vælges, om revisionen skal baseres på hel eller delvis tillid til de interne kontroller (test af kontroller), eller om der skal foretages substanshandlinger, herunder analytiske substanshandlinger og test af detaljer.

Hvad er Substansrevision?

Substansrevision – hvor der gennemføres en stikprøvevis kontrol af bilag mv. Substansrevisionen giver både et selvstændigt bidrag til revisionens konklussion, men bidrager også til kontrollen af, at virksomhedens kontroller har været effektive (systemanalytisk revision).