:

Hvem kontrollerer bankerne?

Table of Contents:

  1. Hvem kontrollerer bankerne?
  2. Hvad må banker spørge om?
  3. Kan en bank smide en kunde ud?
  4. Hvad ved banken om mig?
  5. Hvem er forpligtet af Finanstilsynets afgørelser?
  6. Kan man nægtes en bankkonto?
  7. Kan man blive smidt ud af sin bank?
  8. Hvem skal registreres for hvidvask?
  9. Hvad er politisk eksponeret person?

Hvem kontrollerer bankerne?

bankerne, kender deres kunder og kontrollerer kundernes identitet. De skal også overvåge de transaktioner, som kunderne gennemfører. Finder de mistænkelige transaktioner, skal de underrette Hvidvasksekretariatet under Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

Hvad må banker spørge om?

Pengeinstitutterne skal overvåge alle transaktioner, blandt andet ind – og udbetalinger samt overførsler til og fra udlandet. Hvis der er tvivl om noget, eller transaktionen afviger fra det normale mønster hos kunden, spørger pengeinstituttet ind til det.

Kan en bank smide en kunde ud?

Bankerne kan ikke nægte at give jer en almindelig indlånskonto. Det følger direkte af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder § 19, at et pengeinstitut ikke uden en individuel og saglig begrundelse kan nægte at oprette en almindelig indlånskonto.

Hvad ved banken om mig?

Banken kan bede dig om, at du dokumenterer din identitet. Det betyder, at banken fx kan bede om en kopi af dit pas, din dåbsattest eller din årsopgørelse. Årsagen til dette findes i loven om hvidvaskning. Det er altså lovgivning, der pålægger banken at bede dig om de oplysninger.

Hvem er forpligtet af Finanstilsynets afgørelser?

Finanstilsynet er efter forvaltningsloven forpligtet til at høre sagens parter, når den, afgørelsen retter sig mod, ikke kender de faktiske oplysninger, som Finanstilsynet lægger til grund for afgørelsen.

Kan man nægtes en bankkonto?

Banken må ikke nægte dig en indlånskonto, medmindre der foreligger en rimelig og saglig begrundelse herfor, og den omstændighed, at du er registreret i RKI er ikke en rimelig eller saglig begrundelse.

Kan man blive smidt ud af sin bank?

En bank er en privat virksomhed, og kan terminere et kundeforhold med relativ kort varsel, uden at skulle bevise ret meget. De kan bare opsige dit engagement med 3 måneders varsel begrundet i samarbejdet ikke fungerer.

Hvem skal registreres for hvidvask?

Skal bruges af personer, der beskæftiger sig i brancher med øget risiko for kontakt til personer og virksomheder, der har til hensigt at foretage hvidvask eller finansiere terror.

Hvad er politisk eksponeret person?

Politisk eksponerede personer (PEP'er) er personer, der bestrider et særligt offentligt tillids- hverv og som følge af dette kan være modtagelige for bestikkelse og anden korruption.