:

Hvordan tjener et pengeinstitut penge?

Table of Contents:

  1. Hvordan tjener et pengeinstitut penge?
  2. Hvad tjener Danske Bank?
  3. Hvor får bankerne deres penge fra?
  4. Hvem laver vores penge?
  5. Hvor bliver penge produceret?
  6. Hvem trykker penge?

Hvordan tjener et pengeinstitut penge?

Traditionelt set tjener bankerne penge på at modtage indlån fra kunderne og låne dem ud til en højere rente. Men udlånsrenten er faldet mere end indlånsrenten, og samtidig har mange kunder rekordhøje beløb stående i bankerne, hvilket er med til at presse bankernes indtjening.

Hvad tjener Danske Bank?

12,9 mia.

Hvor får bankerne deres penge fra?

Ca. 95% af samfundets penge skabes ud af den blå luft i private banker, når de udlåner penge til deres kunder. Mere præcist: Banker LÅNER ikke penge ud, de skaber dem. Hvert udlån øger samfundets pengemængde, og hver gang et lån indfris, tilintetgøres pengene og pengemængden reduceres tilsvarende.

Hvem laver vores penge?

Vores penge er udstedt af Danmarks Nationalbank, som jfr. Lov om Danmarks Nationalbank § 8 er eneberettiget til at udstede pengesedler. I samme lov er det bestemt, at Nationalbankens pengesedler ”er lovligt betalingsmiddel mand og mand imellem, samt ved ind- og udbetalinger, der foregår ved offentlige kasser”.

Hvor bliver penge produceret?

Nationalbankens ledelse har nemlig besluttet at udlicitere den 1.000 år gamle danske tradition med at producere danske mønter og pengesedler. Fremover skal det blandt andet foregå i Finland. - Det er da med et vist vemod, at vi har truffet den her beslutning.

Hvem trykker penge?

I moderne økonomier som den danske udgøres ca. 5% af samfundets pengemængde af kontanter (mønter og pengesedler), og de er skabt af centralbanken (som Danmarks Nationalbank). De resterende ca. 95% af pengemængden udgøres af kontopenge, indeståender på bankkonti, der jo fungerer som penge, bl.