:

Hvor længe lever en arbejdsbi?

Table of Contents:

 1. Hvor længe lever en arbejdsbi?
 2. Hvordan fjerner man en bisværm?
 3. Hvordan ser honningbier ud?
 4. Kan honningbier stikke?
 5. Hvor meget vejer en honningbi?
 6. Hvad gør man hvis man har bier?
 7. Hvordan flytter man en bisværm?
 8. Hvordan ser en bikube ud?
 9. Hvor langt kan bier flyve?
 10. Kan bier stikke når de er døde?
 11. Hvor længe hæver et bistik?
 12. Hvor mange bier er der i verden?
 13. Hvor mange arter af bier er der i Danmark?
 14. Kan man leve af at være biavler?

Hvor længe lever en arbejdsbi?

Bierne udvikles fra æg, der bliver til en larve, som forpupper sig. For udviklingen af en dronning går der 16 dage fra ægget bliver lagt, til dronningen kryber ud af puppen. For en arbejderbi går der 21 dage.

Hvordan fjerner man en bisværm?

Inden bierne forlod deres gamle hjem, fyldte de deres honningmaver helt op med honning. De kan derfor ikke krumme sig nok sammen til at kunne stikke. Er du så heldig at se en bisværm komme flyvende og sætte sig i et træ, så kan du ringe til en biavler, som kommer og fjerner bierne.

Hvordan ser honningbier ud?

Der kan være cirka 60.000 bier i et bistade midt på sommeren - med kun én dronning. Sådan en bifamilie kan lave 50 – 80 kilo honning i løbet af et år. Bier er små – og at en bi kun kan hente en lillebitte smule nektar i hver blomst, som den laver til honning i sin mave.

Kan honningbier stikke?

Og faktisk vil både honningbier og humlebier helst undgå at stikke. De mister nemlig deres brod, når de stikker i menneskers tykke hud – og det dør de af. Bier kan derfor kun stikke mennesker én gang.

Hvor meget vejer en honningbi?

I babybiens 3 første dage mades den, derefter kan den selv spise – pollen og honning. En dronning vejer 0,23 gram. Dronningen spiser 4.25 gange sin egen vægt i døgnet. Dronningen er ca.

Hvad gør man hvis man har bier?

Vi vil oftest – i tilfælde hvor en bikube sidder let tilgængeligt – blot fjerne denne bikube og destruere den. Steder hvor vi ikke kan komme til boet, som i udhæng og små loftsrum, vil vi i stedet pudre eller sprøjte boet eller tilgangen til boet, således forsyningerne til boet udebliver, og hvepsene går til.

Hvordan flytter man en bisværm?

Når biavleren har fanget en bisværm, skal den sættes ind i et nyt bistade. Det gøres ved at ryste sværmen ud foran bistadet, hvorefter bierne selv vandrer ind. Det er altid spændende at se, hvordan bierne tager det nye bistade i brug.

Hvordan ser en bikube ud?

En bikube er en bolig for en bifamilie. Den fremstilles traditionelt af halm. Omtrent halvkugleform med et tværsnit på 60–70 cm. I nyere tid bruges kuber kun til indfangning og transport af bisværme.

Hvor langt kan bier flyve?

Vidste du det om bier: En bi flyver ca. 30.000 km eller mere på en liter honning. En bifamilie bruger 8 kilo honning som flybrænd- stof for at lave 1 kg honning til biavleren.

Kan bier stikke når de er døde?

Brodden kan nemlig blive ved med at pumpe gift ud, selvom bien er død. Hos nogle bier udsender brodden også helt specielle dufte som tiltrækker andre bier, som også begynder at angribe og stikke offeret tæt på det første stik.

Hvor længe hæver et bistik?

Rødme og hævelse fra bi- og hvepsestik kan vare op til en uge og være meget generende. Men hvornår bliver det så alvorligt, at man skal søge læge – eller ringe 112? - Hvis man er blevet stukket i mund eller hals, skal man søge læge, fordi stikket kan hæve op og påvirke de frie luftveje.

Hvor mange bier er der i verden?

Der er beskrevet omkring 20.000 biarter. Der er 292 forskellige arter af bier i Danmark.

Hvor mange arter af bier er der i Danmark?

Men i Danmark kendes faktisk hele 292 forskellige arter af bier, hvoraf over 240 arter er bofaste, vilde og hjemmehørende i den danske natur. Bierne kan overordnet inddeles i to typer. Der er de sociale bier, såsom honningbier og humlebier, der lever i organiserede samfund med en dronning, arbejderbier og droner.

Kan man leve af at være biavler?

Skal vi have flere bier, skal biavlernes økonomi hænge bedre sammen. Problemet er, at man ikke længere kan leve af biavl. I Danmark produceres ca. 2.000 ton honning.