:

Hvorfor spørger banken om id?

Table of Contents:

  1. Hvorfor spørger banken om id?
  2. Hvorfor vil banken have skatteoplysninger?
  3. Hvorfor skal banken ha kopi af pas?
  4. Hvorfor må banken kontrollere og bekræfte en persons identitet?
  5. Hvad skal banken bruge årsopgørelse til?
  6. Hvad skal banken indberette til SKAT?
  7. Hvor mange kontanter må man indsætte på sin konto?
  8. Hvor mange penge må man sætte i banken som privat?

Hvorfor spørger banken om id?

Kravet om kundekendskab handler ikke om kredit eller risikoen for tab. Det er et spørgsmål om at forhindre hvidvask og terrorfinansiering, som bankerne tager meget alvorligt. Derfor følger vi lovens intention og beder alle kunder om at identificere sig.

Hvorfor vil banken have skatteoplysninger?

Banken kan bede dig om, at du dokumenterer din identitet. Det betyder, at banken fx kan bede om en kopi af dit pas, din dåbsattest eller din årsopgørelse. Årsagen til dette findes i loven om hvidvaskning. Det er altså lovgivning, der pålægger banken at bede dig om de oplysninger.

Hvorfor skal banken ha kopi af pas?

Hvorfor kræver banken at se mit pas eller kørekort? Hvidvasklovens § 11 siger, at banken skal indhente identitetsoplysninger om alle sine kunder og kontrollere de indhentede oplysninger. ... Det er den virkelighed, banker agerer i – derfor beder de som oftest også om pas.

Hvorfor må banken kontrollere og bekræfte en persons identitet?

Hvorfor skal banken se dokumentation? Det skal banken, fordi Hvidvasklovens paragraf 11 siger, at banken skal indhente identitetsoplysninger om alle sine kunder og kontrollere de indhentede oplysninger. Banken skal som minimum kende kundens navn og cpr-nr.

Hvad skal banken bruge årsopgørelse til?

Dine indtægter og udgifter – om der er balance i dit budget. Hvor mange lån du har – om du har boliglån, kassekredit, forbrugslån eller lignende. Hvor mange forretninger du har i din bank – om du har lån, investeringer, pensionsopsparing og forsikringer gennem din bank.

Hvad skal banken indberette til SKAT?

Til SKAT indberetter banken kun hvad man er forpligtet til ifølge skattekontrolloven, typisk årets renteindtægter og –udgifter, gæld og indestående pr. 31.12, salg af aktier og andre værdipapirer m.m. Hvad banken har indberettet til SKAT fremgår af din årsopgørelse fra banken pr. 31.12. i indkomståret.

Hvor mange kontanter må man indsætte på sin konto?

Fra 1. juli 2021 er der vedtaget nye regler i hvidvaskloven i forhold til kontantforbuddet, der sænkes fra kr. 50.000 til kr. 20.000.

Hvor mange penge må man sætte i banken som privat?

Kan jeg så ikke sætte mere end 19.999 kr. i kontant ind i banken? Jo, banker, advokater og revisorer er ikke omfattet af kontantforbuddet, men er til gengæld underlagt hvidvasklovens regler om fx opbevaring af kundelegitimation og indberetning af (mistænkelige) pengeoverførsler.