:

Hvad er de 5 vækstbetingelser?

Table of Contents:

  1. Hvad er de 5 vækstbetingelser?
  2. Hvordan kan bakterier videregive deres DNA?
  3. Hvad er DNA Kort fortalt?
  4. Hvad kendetegner de 5 faser i bakterievæksten?
  5. Hvilken funktion har Bakteriesporer?
  6. Hvilke bakterier er patogene?
  7. Hvordan er mikroorganismernes celler opbygget?
  8. Hvor hurtigt kan en enkelt bakterie formere sig til to bakterier?

Hvad er de 5 vækstbetingelser?

Der skal overordnet være de følgende næringsstoffer i vækstmediet: en kulstofkilde, en energikilde, en nitrogenkilde og andre næringsstoffer – samt evt. ilt. Ilt er en forudsætning for vækst af aerobe mikroorganismer, der vokser med ilt; anaerobe organismer vokser uden ilt.

Hvordan kan bakterier videregive deres DNA?

Når en bakterie kopierer sig selv, starter den med at danne en kopi af dens DNA. Denne proces kaldes DNA-replikation. DNA'et deler sig i to dele, og hver del fungerer som skabelon for nyt DNA til den nye celle. DNA-skabelonerne kopieres, således at der opstår to identiske kopier af det oprindelige DNA.

Hvad er DNA Kort fortalt?

Deoxyribonukleinsyre (DNA, fra det engelske ord Deoxyribonucleic acid) er et molekyle, som bærer på de fleste af de genetiske instruktioner, der bruges ved vækst, udvikling, funktion og reproduktion af alle kendte levende organismer og mange vira.

Hvad kendetegner de 5 faser i bakterievæksten?

den eksponentielle fase, hvor bakterierne begynder at dele sig eksponentielt, c. den stationære fase, hvor antallet af nye bakterieceller er lig med antallet af bakterieceller der dør, d. dødsfasen, hvor bakteriecellernes biprodukt ophobes, hvilket bevirker, at miljøet bliver giftigt og bakteriecellerne dør.

Hvilken funktion har Bakteriesporer?

Nogle bakterier danner sporer, som er mere sejlivede end selve bakterien. Sporen kan f. eks. klare mere varme og tørke, end bakterien kan.

Hvilke bakterier er patogene?

Fx Campylobacter, Salmonella, Yersinia, Listeria monocytogenes, verotoksinproducerende Eschericia coli, Clostridium perfrin- gens, Staphylococcus aureus, Bacills cereus, patogene virus. men også via dyr. Igennem 1990'erne skete der en stigning i antallet af fødevarebårne sygdomme i Danmark.

Hvordan er mikroorganismernes celler opbygget?

Opbygningen af en prokaryot celle. Prokaryote celler rummer cellevæske (cytoplasma), omringet af en cellemembran. Arvematerialet, i form af et enkelt cirkulært kromosom, flyder frit rundt i cellen. Inde i cellen finder man bakteriens DNA liggende frit.

Hvor hurtigt kan en enkelt bakterie formere sig til to bakterier?

Og vi kalder processen for en DNA-replikation. På den måde kan 1 bakterie hurtigt blive til 2, til 4 til 8 osv. Antallet bliver konstant fordoblet. Efter få timer kan en enkelt bakterie således være årsag til flere millioner bakterier.