:

Hvilke risici har et pengeinstitut?

Table of Contents:

 1. Hvilke risici har et pengeinstitut?
 2. Hvordan laver man en kreditvurdering?
 3. Hvor god er min kreditvurdering?
 4. Hvad er kapital krav?
 5. Kan Finanstilsynet ændre renter?
 6. Hvordan vurderes kreditværdighed?
 7. Hvad er kreditgodkendelse?
 8. Hvad er Kreditregistret?
 9. Hvad kan man bruge kapital til?
 10. Hvad er anpartskapital?
 11. Er negative renter lovlige?
 12. Er negativ rente lovligt?

Hvilke risici har et pengeinstitut?

Kreditrisiko er risikoen for, at modparter helt eller delvist misligholder deres låneforpligtelser. Kreditrisiko omfatter også lande- og afviklings- risiko. Markedsrisiko er risikoen for, at markedsværdien af bankens aktiver og passiver ændrer sig som følge af ændringer i markedsforholdene.

Hvordan laver man en kreditvurdering?

Hvordan bliver man kreditvurderet? Nogle af de ting, en låneudbyder kan spørge om, når de laver en kreditvurdering, er, hvorvidt du er registreret i RKI eller Debitor Registret, om du har dansk adresse, din indkomst og dit rådighedsbeløb. Desuden kan det også være relevant at spørge til antallet af børn, biler osv.

Hvor god er min kreditvurdering?

Kreditvurderingen kan være mere eller mindre dybdegående og afhænger af, hvor stort et lån du ansøger om. Når låneudbyder skal vurdere din kreditværdighed, kigger de først og fremmest på din økonomi – især vurderes indtægt, udgifter, rådighedsbeløb og betalingshistorik.

Hvad er kapital krav?

Kapitalkrav er et udtryk for, hvor meget bankerne skal have i skuffen, hvis finansmarkederne fryser, eller der kommer uventet store tab. Kapital på kistebunden er vigtigt for at afværge en gentagelse af finanskrisen.

Kan Finanstilsynet ændre renter?

Hvorvidt pengeinstitutterne i de aftaler, de har med kunderne, har adgang til at ændre renten fra en positiv til en negativ rente, har Finanstilsynet ikke kendskab til. Og Finanstilsynet kan heller ikke vurdere dette. Det er et civilretligt spørgsmål, der hører under de finansielle ankenævn og domstolene.

Hvordan vurderes kreditværdighed?

Der er ikke nogen faste retningslinjer for kreditvurderingen fordi hvert enkelt tilfælde afhænger af et konkret skøn. Her kan du læse mere om, hvad banken lægger vægt på, når den kreditvurderer dig. Hvis du søger om lån i banken, for eksempel til køb af bolig, vil banken vurdere din kreditværdighed.

Hvad er kreditgodkendelse?

En kreditvurdering er helt kort en vurdering af en låntagers kreditværdighed. Låntager kan enten være en person eller en virksomhed. I begge tilfælde vil det være nødvendigt at lave en kreditvurdering. For at kunne få bevilget et lån skal man kreditvurderes, og man skal ikke mindst kreditgodkendes.

Hvad er Kreditregistret?

RKI (Ribers Kredit Information) er et register over dårlige betalere, som er ejet af firmaet Experian. Udover RKI findes Debitor Registret. RKI og Debitor Registret er de 2 største registre i Danmark over dårlige betalere.

Hvad kan man bruge kapital til?

Et kapitalselskab er en samlet betegnelse for de selskabsformer, hvor man indskyder midler, enten ved kontanter eller værdier, når man stifter selskabet. Man indskyder altså en kapital i selskabet allerede ved stiftelsen af selskabet.

Hvad er anpartskapital?

Hvis virksomheden går konkurs, mister man kun de 50.000 kroner, man har indskudt i anpartskapital. Det betyder, at man ikke nødvendigvis skal gå fra hus og hjem, hvis virksomheden går ned. Et anpartsselskab kan have én eller flere ejere. Ejerne af selskabet kan være privatpersoner, eller det kan være selskaber.

Er negative renter lovlige?

Se hvad kan betyde for dig. To danske myndigheder er røget i diskussion om negative renter. TV2 har afsløret, at Forbrugerombudsmanden er skeptisk overfor, at bankerne tager penge for at have folks formue stående. Finanstilsynet har i snart to år holdt fast i, at de negative renter er lovlige.

Er negativ rente lovligt?

At det kan være ulovligt at opkræve negative renter på almindelige bankkonti hænger sammen med, at lovgivningen ikke har taget højde for et scenarie, hvor Nationalbankens styringsrente er negativ. Lovgivningen er designet, dengang verden kun kendte til positive renter.