:

Hvor meget Kantisolering?

Table of Contents:

  1. Hvor meget Kantisolering?
  2. Hvad er det bedste isoleringsmateriale?
  3. Hvor tyk skal Kantisolering være?
  4. Hvad gør Kantisolering?
  5. Hvorfor er isolering vigtigt?
  6. Hvornår kan dampspærre undlades?
  7. Hvad er en lambda værdi?
  8. Hvornår bruger man fugtspærre?
  9. Hvor lang tid tager det at bryde gulv op?
  10. Hvad er forskel på EPS 60 og EPS 80?

Hvor meget Kantisolering?

kantisolering på 10-20 mm. Mellemrummet mellem gulvet og terrændæk isoleres med højst 75 mm isolering, og ved den sidste meter langs ydervæggene må der kun være 50 mm af hensyn til fugtproblematikker. Der bør være mindst 50 mm luft mellem isoleringen og undersiden af gulvbrædderne.

Hvad er det bedste isoleringsmateriale?

PIR isolerer fremragende Med en lambda-værdi på 0,022 w/mK giver PIR den bedste isolering på markedet i dag. Kun Resol-isolering scorer højere for isoleringsevne, men denne klarer sig dårligere mht tryk- og fugtbestandighed samt montering.

Hvor tyk skal Kantisolering være?

En indvendig kantisoleringstykkelse mellem terrændæks- pladen og ydervæggen på ca. 20-30 mm vil reducere linjetabet betydeligt. Hvis linjetabskravet på 0,12 W/ mK ikke kan opfyldes ved 20-30 mm kantisolering vil det kræve yderligere tiltag i samlingen, som ikke er bygge- teknisk forsvarligt.

Hvad gør Kantisolering?

Husk at kantisoleringen udover isolering også tjener som fjeder - dvs. at for at undgå at det flydende gulv ved varmeudvidelse skubber soklen udad skal kantisoleringen kunne optage den bevægelse. Ikke at anvende kantisolering er byggesjusk, hvilket jeg desværre har set eksempler på.

Hvorfor er isolering vigtigt?

Isolering er godt for både indeklima og støjgener Isolering har også stor betydning for et godt indeklima. Er boligens klimaskærm – altså alle dele af huset som påvirkes af vejret – velisoleret undgår du træk og kulde, der giver en bedre komfort i boligen.

Hvornår kan dampspærre undlades?

Af SBi-anvisning 273 fremgår det, at en dampspærre kan undlades, hvis 1) det pudsede loft er intakt og 2) tagrummet er velventileret. Forestillingen om det intakte, pudsede loft og det velventilerede tagrum, er desværre enten - i bedste fald - et midlertidigt øjebliksbillede eller slet og ret et fatamorgana.

Hvad er en lambda værdi?

λ-værdien, også kaldet lambda-værdien, angiver et materiales evne til at lede varme. Varmeledningsevnen angives i W/mK, der er et udtryk for, hvor mange watt (energi), der tabes pr. meter af et givent materiale ved 1 grads forskel mellem udetemperaturen og inde temperaturen.

Hvornår bruger man fugtspærre?

En fugtspærre ligger man oftest mellem et betongulv og et trægulv. Her er det ikke af betydning om det er lamelgulv, laminatgulv eller gulvbrædder der skal lægges. Årsagen til at man placere fugtspærren lige netop dér er for at sikre at fugten ikke siver op igennem gulvet og giver fugtskader.

Hvor lang tid tager det at bryde gulv op?

22 timer til 350 kr.

Hvad er forskel på EPS 60 og EPS 80?

Gulvisoleringspladerne S60 fra Sundolitt har således en trykstyrke på 60 kPA, mens S80 har en trykstyrke på 80 kPA. Isoleringsplader med trykstyrke på 60 eller 80 kPa er egnet til gulve i almindelige boliger, mens plader med højere trykstyrke bør anvendes under terrændæk, der udsættes for større belastning.