:

Hvor tjener bankerne deres penge?

Table of Contents:

  1. Hvor tjener bankerne deres penge?
  2. Hvor låner bankerne penge?
  3. Hvad er en negativ rente?
  4. Hvad betaler man i negativ rente?
  5. Hvorfor skal vi betale negativ rente?

Hvor tjener bankerne deres penge?

Traditionelt set tjener bankerne penge på at modtage indlån fra kunderne og låne dem ud til en højere rente. Men udlånsrenten er faldet mere end indlånsrenten, og samtidig har mange kunder rekordhøje beløb stående i bankerne, hvilket er med til at presse bankernes indtjening.

Hvor låner bankerne penge?

Banker indsamler penge fra indskydere og udlåner dem til låntagere. Har banken et ”indlånsoverskud”, kan den låne ud af det. Det tager banken en beskeden pris for, nemlig renten. Den deles med indskyder, som kompensation for afsavnet.

Hvad er en negativ rente?

Hvad er negativ rente? Negativ rente betyder kort og godt, at du skal betale for at have penge stående i banken. Bankerne trækker derfor et et beløb, der typisk gebyr på mellem -0.5% og -0.75%, hvis du har mere stående på dine samlede konti end bankens maksimale beløbsgrænse.

Hvad betaler man i negativ rente?

Den negative rente for privatkunder er -0,70% (gældende fra 18. oktober 2021). Negativ rente betales hvert kvartal med undtagelse af pensionskonti, som betales årligt (første gang 31. december 2021).

Hvorfor skal vi betale negativ rente?

Hvorfor er der negativ rente? Grunden til at der er negativ rente, er fordi der bliver sparet mere op, end der bliver investeret. Når danskerne holder på pengene i stedet for at investere dem, ender der med at være for mange penge i Nationalbanken.