:

Hvad sker der når en bidronning dør?

Table of Contents:

  1. Hvad sker der når en bidronning dør?
  2. Hvor kommer honning ud af bien?
  3. Kan en bidronning stikke?
  4. Kan en bidronning flyve?
  5. Hvordan fødes en bidronning?
  6. Hvordan bliver honning fast?
  7. Hvornår er honning for gammelt?
  8. Er det hvepse eller bier der stikker?

Hvad sker der når en bidronning dør?

I en bifamilie findes normalt kun en enkelt dronning. Men hvis en gammel dronning dør eller bliver for svag, opfostres flere larver til nye dronninger. Dronningelarver opfostres i specielle store, lodrette celler i bikuben.

Hvor kommer honning ud af bien?

Biavleren sætter tavlerne ned i kurvene, og derefter snurrer tavlerne rundt og rundt. Det går meget hurtigt. Fordi tavlerne drejer så hurtigt rundt, kan honningen ikke holde fast i tavlerne. Honningen bliver slynget ud af tavlerne.

Kan en bidronning stikke?

Dronningen og dronerne kan ikke stikke. Det er smart, at arbejderbierne kan stikke, for så kan den forsvare bifamilien, hvis der er nogen, som vil stjæle honning eller ødelægge deres hjem.

Kan en bidronning flyve?

Dronningerne bliver kønsmodne 3-5 dage efter de er krøbet. De holder sig typisk inde i stadet til de er 6-7 dage gamle, hvorefter de flyver en kort orienteringstur. Hvis vejret tillader det, kan dronningen flyve ud og parre sig allerede samme dag som orienteringsflugten, ellers sker det en af de nærmeste dage.

Hvordan fødes en bidronning?

Bifamilien består af én dronning, nogle hundrede hanbier (droner) og mange tusinde arbejderbier. Bierne udvikles fra æg, der bliver til en larve, som forpupper sig. For udviklingen af en dronning går der 16 dage fra ægget bliver lagt, til dronningen kryber ud af puppen. For en arbejderbi går der 21 dage.

Hvordan bliver honning fast?

Honning er altid flydende fra begyndelsen, men den bliver fastere ved at stå. I Danmark omrører vi honningen i nogle dage for at opløse klumper, inden den hældes på glas. Det er sukkerarterne, der krystalliserer og gør honningen fast.

Hvornår er honning for gammelt?

Holdbarhedsdatoen på honning er typisk 1 til 1,5 år, hvis du kigger på emballagen. Smag og duft til din honning før du smider den ud, for ofte kan den holde længere.

Er det hvepse eller bier der stikker?

Størstedelen af alle arter af bier og hvepse interesserer sig faktisk slet ikke for mennesker - og mange af dem kan knapt nok stikke! Men uheldigvis for os, så er nogle af de mest almindelige bier og hvepse ret gode til at stikke. Især gedehamse, humlebier og honningbier kan stikke – og det kan gøre meget ondt!