:

Hvilken betydning har omsorgssvigt?

Table of Contents:

 1. Hvilken betydning har omsorgssvigt?
 2. Hvorfor er man udadreagerende?
 3. Hvad er en adfærdsforstyrrelse?
 4. Hvad er en beskyttelsesfaktor?
 5. Hvad er risiko og beskyttelsesfaktorer?
 6. Hvad er Indadreagerende adfærd?
 7. Hvad er udadreagerende adfærd?
 8. Er adfærdsforstyrrelse en diagnose?
 9. Hvad er en følelsesmæssig forstyrrelse?
 10. Hvad er en risikofaktor?
 11. Er resiliens medfødt?
 12. Hvad er Parentificering?

Hvilken betydning har omsorgssvigt?

Omsorgssvigt kan påvirke børns udvikling af følelsesmæssige kompetencer, og denne gruppe af børn kan have problemer med at opdage, forstå og regulere deres følelser. Der er også en sammenhæng mellem omsorgssvigt i barndommen og udviklingen af en række psykiske lidelser og psykiske problemer.

Hvorfor er man udadreagerende?

Børn og unge, der udviser udadreagerende adfærd, har typisk problemer med fx indlæringsvanskeligheder, vanskeligheder med at kontrollere impulser og følelser, lav selvfølelse og aggressivitet. Typisk er der flere drenge end piger, der udviser udadreagerende adfærd.

Hvad er en adfærdsforstyrrelse?

En adfærdsforstyrrelse defineres som et gentagent og vedvarende mønster af dyssocial, aggressiv og udfordrende adfærd, som bryder med sociale forventninger og normer i forhold til alderen. Adfærden skal have stået på over mindst seks måneder, før man anvender diagnosen adfærdsforstyrrelse.

Hvad er en beskyttelsesfaktor?

Beskyttelsesfaktorer kan bredt defineres som et hvilket som helst forhold hos individet eller i opvækstmiljøet, der reducerer sandsynligheden for fremtidig negativ psykosocial udvikling hos børn og unge, der er udsat for risikofaktorer (Nordahl et al., 2008).

Hvad er risiko og beskyttelsesfaktorer?

Risikofaktorer er fællesbetegnelsen for forhold, der øger sandsynligheden for, at barnet vil udvikle sociale problemer. Beskyttelsesfaktorer defineres i modsætning hertil som forhold, der fremmer en positiv udvikling og mindsker den mulige indflydelse af risikofaktorer.

Hvad er Indadreagerende adfærd?

Den indadreagerende adfærd viser sig ved, at barnet forsøger at takle sine frustrationer ved at vende sig indad. Det kan være, at barnet er indelukket eller stille. Det kan fremstå velopdragent, dygtigt og pligtopfyldende. Når et barn reagerer indadvendt, vækker det som udgangspunkt ikke opsigt med sin adfærd.

Hvad er udadreagerende adfærd?

Udadreagerende adfærd kan defineres som adfærd, der opleves aggressiv eller voldsom af omgivelserne, og som bryder med gældende regler, normer og forventninger, der hersker i barnets opvækstmiljø og samfundet.

Er adfærdsforstyrrelse en diagnose?

Blandet adfærds- og emotionel forstyrrelse kan stilles som diagnose, hvis der foruden opfyldelse af kriterierne for adfærdsforstyrrelser også er åbenbare og udtale symptomer på depression, angst eller andre emotionelle symptomer.

Hvad er en følelsesmæssig forstyrrelse?

Emotionelle forstyrrelser, psykiske forstyrrelser, der overvejende viser sig ved alvorlige og længerevarende lidelser på det følelsesmæssige (emotionelle) område. Denne betegnelse har, især i barnealderen, erstattet neurosebegrebet, som var knyttet til en bestemt årsagsforklaring om intrapsykiske konflikter.

Hvad er en risikofaktor?

Risikofaktorer. En risikofaktor kan bredt defineres som et hvilket som helst forhold hos individet eller i opvækstmiljøet, der øger sandsynligheden for en fremtidig negativ psykosocial udvikling, herunder adfærdsproblemer.

Er resiliens medfødt?

Der er en medfødt del i resiliens, som handler om temperament og begavelse og om køn.

Hvad er Parentificering?

Parentificering er et fænomen, der refererer til den omvendte rollefordeling mellem forældre og børn.