:

Hvad er et Anfordringsgældsbrev?

Table of Contents:

 1. Hvad er et Anfordringsgældsbrev?
 2. Hvordan laver man et gældsbevis?
 3. Hvis en bekendt nægter at betale penge tilbage?
 4. Hvordan laver man et anfordringslån?
 5. Hvordan indfries gældsbreve?
 6. Hvordan nedskrives et gældsbrev?
 7. Hvad er Kontopenge?
 8. Hvilke fordele og ulemper er der ved familielån?
 9. Hvor stort må et familielån være?
 10. Hvad er Familiegældsbrev?
 11. Hvad skal et lånedokument indeholde?
 12. Hvordan kan man inddrive privat gæld?
 13. Kan fogedretten tvinge mig til at betale?
 14. Hvordan nedskriver man et gældsbrev?

Hvad er et Anfordringsgældsbrev?

Et anfordringsgældsbrev er det gældsbrev, der er knyttet til et anfordringslån. Et gældsbrev er et lånedokument, der tjener som et skriftligt bevis på, at låntager skylder långiver penge.

Hvordan laver man et gældsbevis?

Der er ingen krav til, hvordan et gældsbrev skal udformes som sådan. I princippet kan du nøjes med at skrive, hvor mange penge X skylder Y, og hvornår pengene senest skal være betalt tilbage. Formkrav er der ingen af. Men det er altid en god ide at skrive, at der er tale om et gældsforhold.

Hvis en bekendt nægter at betale penge tilbage?

Misligholder skyldneren sin gældsforpligtelse ved eksempelvis ikke at afdrage på gælden i overensstemmelse med aftalen, kan du gå i fogedretten med dit krav og få dom for dette. Det betyder, at du med det offentliges hjælp kan gøre udlæg i skylderens ting.

Hvordan laver man et anfordringslån?

Yder du et rentefrit familielån er der tre krav, der skal opfyldes:
 1. Lånet skal være et anfordringslån, dvs. at det skal kunne opsiges med kort varsel, eksempelvis 14 dages varsel.
 2. Der skal være tale om et reelt gældsforhold – altså virkeligt ydede lån.
 3. Der skal oprettes et gældsbrev, der underskrives af begge parter.

Hvordan indfries gældsbreve?

Hvis parterne ikke har aftalt et indfrielsestidspunkt eller det ikke fremgår af gældsbrevet, er debitor forpligtet til at indfri på kreditors anfordring. Det betyder, at kreditor selv kan bestemme, hvornår gælden skal indfries, og at debitor ligeledes kan indfri gælden når som helst.

Hvordan nedskrives et gældsbrev?

Du kan ikke skrive i gældsbrevet, at det bare nedskrives hvert år. Hvis du gør det, vil hele lånet anses som gave, og der skal derfor betales gaveafgift på 15 % på det resterende beløb.

Hvad er Kontopenge?

Kontopenge er privatpersoners og virksomheders indeståender på bankkonti, der jo er penge, fordi de kan bruges til at gennemføre betalinger med, bl. a. via dankort, netbank og Betalingsservice. Som penge anvendte man tidligere genstande, der havde værdi i sig selv (fx salt, guld og, under 2.

Hvilke fordele og ulemper er der ved familielån?

Familielån eller anfordringslån. Et rentefrit familielån – også kaldet anfordringslån – kan med fordel anvendes frem for et arveforskud eller en gave, fordi man derved kan udnytte, at familiemedlemmer kan give gaver op til en vis økonomisk værdi afgiftsfrit til hinanden. På den måde spares arveafgift.

Hvor stort må et familielån være?

Der er ingen beløbsgrænse for, hvor stort lånet må være. Familielånet kan være rentefrit, men I kan også lave et lån med renter. Hvis familielånet skal være rentefrit, er det almindeligt at oprette det som et anfordringslån. Et anfordringslån er et lån uden nærmere aftale om, hvordan og hvornår gælden skal afvikles.

Hvad er Familiegældsbrev?

Vælger du derimod at lave et gældsbrev, som beskriver, at du og dit barn har et gældsforhold på 1 mio., så kan du hvert efterfølgende år være helt spontan og pludselig meget gavmild, og du afskriver gælden med et beløb svarende til grænsen for gaveafgift (i 2021 op til 68.700 kroner for nærmeste familie).

Hvad skal et lånedokument indeholde?

Hvad indeholder et gældsbrev?
 • Parterne: Oplysninger om parterne (hhv. ...
 • Lånet: Lånets størrelse.
 • Renter: Hvorvidt der skal betales renter af lånet - og i så fald hvor meget.
 • Tilbagebetaling: Hvordan og hvornår lånet skal tilbagebetales.
 • Misligholdelse: Hvad der sker, hvis lånet misligholdes.

Hvordan kan man inddrive privat gæld?

Privat gæld inddrives ved hjælp af inkassoproces og fogedretten. Private kreditorer siges ofte at have mindre indgribende beføjelser til at kunne inddrive gæld, fordi kreditorerne ikke kan foretage lønindeholdelse, som SKAT f. eks. kan.

Kan fogedretten tvinge mig til at betale?

Dine og kreditors rettigheder I fogedretten skal du svare på spørgsmål om din økonomiske situation og oplyse, at du ikke kan eller vil betale til lånet. Kreditorerne eller fogedretten kan nemlig IKKE tvinge dig til at indgå en betalingsordning, medmindre du selv vil, uanset din økonomiske situation.

Hvordan nedskriver man et gældsbrev?

Du kan ikke skrive i gældsbrevet, at det bare nedskrives hvert år. Hvis du gør det, vil hele lånet anses som gave, og der skal derfor betales gaveafgift på 15 % på det resterende beløb.