:

Hvordan skal renteswap behandles regnskabsmæssigt?

Table of Contents:

  1. Hvordan skal renteswap behandles regnskabsmæssigt?
  2. Hvordan fungerer en renteswap?
  3. Hvad er et swap lån?
  4. Er Swaplån farlige?
  5. Hvorfor renteswap?
  6. Hvad er en swap?
  7. Hvad kan en swap aftale bruges til?

Hvordan skal renteswap behandles regnskabsmæssigt?

Når en virksomhed skal beregne dagsværdien af en renteswap, som udgør en forpligtelse for virksomheden, så skal virksomheden foretage beregningen som om den havde tilgodehavendet fremfor forpligtelsen, jf. IFRS 13, afsnit 37.

Hvordan fungerer en renteswap?

* Renteswap er en aftale, som en andelsboligforening indgår med en kreditforening eller bank, om at bytte rentevilkår. * Typisk er det et lån med variabel rente, som foreningen ombytter med en fast rente i for eksempel 30 år. * Det sker typisk for at sikre foreningen mod rentestigning.

Hvad er et swap lån?

Ved et swap-lån bytter man rentevilkår med en kreditforening eller en bank. Man kan bytte et lån med variabel rente til et lån med en fast rente. Ofte gør foreninger det for at opnå større budgetsikkerhed med fast rente. Til gengæld kan lånet, der praktisk talt minder om et F10-lån, ikke konverteres.

Er Swaplån farlige?

Et af de problemer, der er med swaplån er, at de ikke er konverterbare ved kurs 100, som regulære realkreditlån er. Derfor kan andelsboligforeningerne ikke få lov til at ændre på deres låneaftaler, når de først er tegnet.

Hvorfor renteswap?

Fordele og ulemper ved renteswap En fordel ved renteswap for en andelsboligforening er at man fjerner risikoen for rentestigninger. Det er banken der tager hele risikoen. Til gengæld er den rente, som man skal betale til banken ofte væsentligt højere end renten på det eksisterende ofte variabelt forrentet lån.

Hvad er en swap?

Det er de såkaldte swapaftaler, der er tale om. Det er en aftale om, at kunden får et lån med lav variabel rente – men i stedet for betaler en fast rente til banken, som derefter betaler renten på lånet.

Hvad kan en swap aftale bruges til?

Med en swap-aftale kan man ændre den renteeksponering, man er udsat for på et underliggende lån, eller skræddersy betalingsfrekvens, rente og løbetid, som låntager ønsker det. Når forretningen indgås, udveksles hovedstolsbeløbet ikke i en renteswap.