:

Hvordan får man adgang til afdødes bankkonto?

Table of Contents:

 1. Hvordan får man adgang til afdødes bankkonto?
 2. Hvor kan man se hvem der er døde?
 3. Hvem giver banken besked ved dødsfald?
 4. Hvor finder jeg min skifteretsattest?
 5. Hvad sker der med bankkonti ved dødsfald?
 6. Hvem betaler afdødes husleje?
 7. Hvem får automatisk besked ved dødsfald?
 8. Hvor får jeg kopi af Skifteattest?
 9. Hvordan får jeg en kopi af skifteretsattest?
 10. Hvad gør man når ens ægtefælle dør?
 11. Hvad sker der hvis min ægtefælle dør?
 12. Hvem betaler for skifteretten?
 13. Hvad koster skifteretten ved dødsfald?

Hvordan får man adgang til afdødes bankkonto?

Adgang til at se afdødes konti og depoter via netbank bortfalder også. Alle fuldmagter - også forespørgselsadgang - spærres ved dødsfald, da vi har tavshedspligt og derfor ikke må udlevere oplysninger om boet. Når skifteretten har udlagt boet og udstedt skifteretsattest, kan der igen etableres adgang.

Hvor kan man se hvem der er døde?

Når du vil have oplyst informationer om afdøde, kan du gå ind på borger.dk. Her er en selvbetjeningsløsning, hvor du vil blive guidet hen til den kommune, som benyttes til at søge efter afdøde. Du kan søge fra hvilken som helst kommune, da kommunesystemerne søger på tværs af alle kommuner.

Hvem giver banken besked ved dødsfald?

Alle har pligt til at sikre afdødes værdier – også banken Attesten fra skifteretten fortæller, hvem der råder over dødsboet og afdødes aktiver – for eksempel bankkonti, depoter og pension. Banken spærrer derfor alle konti og depoter, indtil evt. arvinger har fået en skifteretsattest.

Hvor finder jeg min skifteretsattest?

Når blanketterne er udfyldt og underskrevet, kan skifteretten udstede en skifteretsattest. Skifteretsattesten er bevis for hvem, der kan bestemme over afdødes aktiver, fx bankkonti.

Hvad sker der med bankkonti ved dødsfald?

Afdødes bank får besked om dødsfaldet via folkeregistret, og banken spærrer så alle afdødes konti – herunder også fælleskonti med en efterlevende ægtefælle eller papirløs samlever - og bankboks, indtil skifteretten har truffet afgørelse om, hvem der kan råde over afdødes konti.

Hvem betaler afdødes husleje?

Arvinger er ikke forpligtet til at betale afdødes regninger, så længe der ikke er udstedt en skifteretsattest. Er der fælles udgifter som f. eks. husleje, der tidligere blev betalt over en af de spærrede konti, skal I sørge for, at regningerne fremover bliver betalt fra en af dine egne konti.

Hvem får automatisk besked ved dødsfald?

Skifteretten er den myndighed, som tager stilling til, hvordan boet efter afdøde skal skiftes. Skifteretten får automatisk besked om dødsfaldet og vil herefter rette henvendelse til den pårørende, der står som anmelder på dødsattesten.

Hvor får jeg kopi af Skifteattest?

Det er gratis at den udstedt en skifteretsattest. Skifteretten SKAL udstede attesten inden, at arvingerne må råde over afdødes ejendele.

Hvordan får jeg en kopi af skifteretsattest?

Det er kun Skifteretten der udsteder skifteretsattester. Det sker automatisk i forbindelse med Skifterettens beslutning om, hvordan det pågældende dødsbo skal behandles – dvs. hvordan afdødes formue osv. skal fordeles mellem eventuelle arvinger.

Hvad gør man når ens ægtefælle dør?

Når din ægtefælle dør, ændrer livet sig på flere måder. Du vil nok, ligesom de fleste der mister deres ægtefælle, opleve en smertefuld periode af savn og sorg. Du skal vænne dig til at livet vil se anderledes ud, og at din livskammerat gennem mange år ikke længere er der til det, I tidligere har været fælles om.

Hvad sker der hvis min ægtefælle dør?

Efterlader arveladeren sig ikke livsarvinger, arver ægtefællen alene. Praktisk betyder det, at den efterladte ægtefælle arver halvdelen af den afdøde ægtefælles særeje, og ægtefællen beholder og arver ¾ af ægtefællernes samlede fællesbo. Det er den afdøde ægtefælles livsarvinger som arver resten.

Hvem betaler for skifteretten?

Modtageren er ikke forpligtet til at betale afdødes gæld, kun udgifter til begravelse/bisættelse og boets behandling i skifteretten. Skifteretten kan kræve, at modtageren sørger for at få ryddet afdødes bolig, men modtageren hæfter ikke for en evt.

Hvad koster skifteretten ved dødsfald?

Uanset om boet behandles privat eller af en bobestyrer koster det en retsafgift på 2.500 kr. Hvis boets formue overstiger 1. million kr. skal der betales en yderligere afgift på 6.500 kr., når den endelige boopgørelse er færdig.