:

Hvad er en ren procedure?

Table of Contents:

 1. Hvad er en ren procedure?
 2. Hvad hedder de nationale hygiejniske retningslinjer som vi i sundhedsvæsenet arbejder efter?
 3. På hvilken måde opdeler man Smittemåder smitteveje?
 4. Hvad er en smittekæde?
 5. Hvad er en nosokomiel infektion?
 6. Hvilke af følgende er eksempler på rene procedurer?
 7. Hvad dækker begrebet infektionshygiejne?
 8. Hvad menes der med princippet om rent til urent?
 9. Hvad er normal daglig personlig hygiejne?
 10. Hvad er de hygiejniske principper?
 11. Hvad er de hygiejniske principper SSA?
 12. Hvordan holder man en god hygiejne?
 13. Hvad er de infektionshygiejniske principper ved MRSA?
 14. Hvordan brydes smitteveje?

Hvad er en ren procedure?

En uren procedure/opgave er en handling, hvor der er risiko for overførsel af potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer til personalets hænder, håndled og underarme og/eller udstyr/omgivelserne.

Hvad hedder de nationale hygiejniske retningslinjer som vi i sundhedsvæsenet arbejder efter?

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR), tidligere Råd og anvisninger udgives af Central Enhed for Infektionshygiejne. Anvisningerne er rettet til hele sundhedssektoren inklusive praktiserende læger, hjemmesygeplejersker, tandlæger og andet.

På hvilken måde opdeler man Smittemåder smitteveje?

Ved indirekte kontaktsmitte overføres mikroorganismen til den modtagelige person via et mellemled, som fx personalets hænder eller utilstrækkeligt rengjort udstyr. Denne smittemåde er den absolut hyppigste. Dråbesmitte sker via spredning af aerosoler, som er dråber af forskellige størrelser.

Hvad er en smittekæde?

– En smittekæde består af en række led, som er afhængige af hinanden. Bryder man et led i kæden, kan man forhindre, at der overføres smitte fra en person til en anden, forklarer hygiejnesygeplejerskerne Karen Dyhr Pedersen, Karin Winther og Karina Lausten fra Hospitalsenhed Midt.

Hvad er en nosokomiel infektion?

Hospitalsinfektion eller Sygehusinfektion er en almindelig betegnelse for en infektion som er pådraget i hospitalsmiljøet. En faglig betegnelse er nosokomiel infektion, på engelsk ”nosocomial infection” eller HAI efter hospital-acquired infection.

Hvilke af følgende er eksempler på rene procedurer?

Mange opgaver er både rene og urene opgaver. Eksempelvis mundpleje, mundpleje efter opkast, sårbehandling, nedre toilette med mere. Rene opgaver er: - Arbejdsopgaver, hvor man vil undgå at tilføre en forurening med mulige sygdomsfremkaldende mikroorganismer til udstyr, personer eller fødevarer.

Hvad dækker begrebet infektionshygiejne?

Infektionshygiejne er det fagligt rettede arbejde, der har til hensigt at forebygge infektioner som kan erhverves ved pleje og behandling både i primær såvel som sekundær sektor – og overgange imellem. Disse infektioner kaldes under eet for ”sundhedssektorerhvervede infektioner”.

Hvad menes der med princippet om rent til urent?

Man vasker altid fra rent mod urent. Det vil sige at man foran vasker fra urinrøret og udefter, og bagpå vasker fra balderne og ind mod endetarmsåbningen. Det er vigtigt at være opmærksom på hvad man har rørt med hænderne, da man let kan videreføre bakterier, og derved øge risikoen for en urinvejsinfektion.

Hvad er normal daglig personlig hygiejne?

Du skal vaske dine hænder, både før og imens du laver mad. Vask også hænderne mellem håndtering af forskellige råvarer, fx kød og æg, og den færdige mad. Vask også hænder efter toiletbesøg, eller hvis du har hostet eller fx rørt ved sår. Der kan nemlig komme tarmbakterier eller bakterier fra svælg og sår over i maden.

Hvad er de hygiejniske principper?

Generelt om hygiejne Det overordnede formål med hygiejne er at begrænse smitterisikoen for borgere og personale, ved at afbryde kontaktsmitte på rette tidspunkt og med den rette metode. Håndhygiejne er den mest effektive metode til forebyggelse af smittespredning.

Hvad er de hygiejniske principper SSA?

Vent ikke for længe med at indføre gode vaner, der sikrer god hygiejne for både krop og hjem. Oprethold en god toilethygiejne og sørg altid for at vaske hænder efter besøg på badeværelset. Undgå dårlige bakterier i maden ved at følge anbefalede hygiejneregler i køkken.

Hvordan holder man en god hygiejne?

Håndhygiejne er den bedste måde at stoppe smitte på. Vask hænder tit med vand og sæbe. Er håndvask ikke muligt, så kan du bruge håndsprit. Det er mest hensigtsmæssigt, at børn vasker hænder og ikke bruger håndsprit.

Hvad er de infektionshygiejniske principper ved MRSA?

MRSA er stafylokokker, der er modstandsdygtige/resistente over for de antibiotika, som sædvanligvis anvendes til behandling af stafylokokinfektioner. MRSA er således resistente over for alle β-laktamantibiotika (penicilliner, cefalosporiner, carbapenemer).

Hvordan brydes smitteveje?

– Her kan smittekæden brydes, hvis den syge person nyser i et papirlommetørklæde og vasker sine hænder bagefter. Eller nyser i albuen, som alle børn lærer i dag. Den raske person kan bryde smittekæden ved at holde fingrene fra øjnene og næsen eller vaske sine hænder først, fortæller hygiejnesygeplejerskerne.