:

Hvad skal du have i løn?

Table of Contents:

 1. Hvad skal du have i løn?
 2. Hvad skal man læse for at blive biolog?
 3. Hvor meget tjener en havbiolog?
 4. Hvornår er man biolog?
 5. Hvor meget tjener en biokemiker?
 6. Hvad laver man som havbiolog?
 7. Hvor meget tjener man som læge?
 8. Hvad laver en zoolog?
 9. Hvad er mindstelønnen over 18 år?
 10. Hvad kan man lave som biolog?
 11. Hvad lære man i biologi?
 12. Hvordan uddanner man sig til marinebiolog?
 13. Hvad er en biologisk forklaring?
 14. Hvad er biologi folkeskolen?

Hvad skal du have i løn?

Der findes ingen lov i Danmark om løn, og derfor heller ikke en regel om mindsteløn. Din løn afhænger derfor af, om du er omfattet af en overenskomst i din ansættelse. Arbejder du i en virksomhed, hvor der er overenskomst, så vil der i denne stå en mindsteløn - altså hvad du som minimum skal have i løn.

Hvad skal man læse for at blive biolog?

Biologi er læren om alt levende. Det vil sige alt fra dyr og mennesker til mikroskopiske levende organismer....Syddansk Universitet
 • Matematik A, fysik B og kemi B.
 • Matematik A, fysik B og bioteknologi A.
 • Matematik A, geovidenskab A og kemi B.
 • Matematik A, biologi A, fysik C og kemi B.

Hvor meget tjener en havbiolog?

36.360 kr. Grafen viser, hvordan lønniveauet fordeler sig for din søgning. Du kan fx se, hvad flest tjener, og om der er stor forskel på højeste og laveste løn.

Hvornår er man biolog?

Som biolog er dit område alt, der har med Jordens levende organismer at gøre.

Hvor meget tjener en biokemiker?

PrivatStat
Biokemiker, Mikrokemiker41.459 kr.36.564 kr.

Hvad laver man som havbiolog?

Marinbiologi er den videnskabelige forskning af liv (organismer) i havet eller andre marine eller brakvandsområder. Marinbiologi adskiller sig fra marinøkologi, idet marinøkologi fokuserer på, hvordan organismer interagerer med hinanden og omgivelserne – og biologi er forskning i organismer selv.

Hvor meget tjener man som læge?

PrivatStat
Almindeligt lægearbejde53.693 kr.43.532 kr.

Hvad laver en zoolog?

Vildtbiologer / zoologer Dette er videnskabsfolk, der undersøger og studerer dyrs adfærd. De studerer karakteristika ved dyreliv og opdager deres rolle økosystemerne såvel som hvordan de kommunikerer med mennesker.

Hvad er mindstelønnen over 18 år?

UNGE OVER 18 ÅR - GÆLDER FOR BEGGE OVERENSKOMSTER (Dansk Erhverv Arbejdsgiver og DI Overenskomst II) 123,43 kr.

Hvad kan man lave som biolog?

Som biolog kan du få ansættelse inden for den offentlige natur- og miljøforvaltning eller private konsulentvirksomheder, hvor du typisk vil arbejde med miljørådgivning, energivejledning og miljøsagsbehandling. Du kan også blive ansat som zoolog i zoologiske haver og akvarier, hvor du bl. a.

Hvad lære man i biologi?

Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Hvordan er celler bygget op? Hvorfor har vi brug for kulhydrater, fedtstoffer og proteiner? Hvad er et økosystem?

Hvordan uddanner man sig til marinebiolog?

I modsætning til i mange andre lande er uddannelsen til marinebiolog ikke en separat uddannelse. Derfor vil du skulle søge ind på biologi og derefter specialisere dig.

Hvad er en biologisk forklaring?

Biologi er videnskaben eller læren om de levende organismer (af græsk bios: liv). Den inddeles traditionelt i botanik (plantelære) og zoologi (dyrelære). Både planter og dyr er opbygget af de samme grundenheder, celler, der i princippet alle har den samme opbygning og fungerer på samme måde.

Hvad er biologi folkeskolen?

Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne til- egner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med vægt på forståelsen af grundlæggende biologiske begreber, biologiske sammenhænge og på vigtige anven- delser af biologi.