:

Hvilke fordele kan der være ved distancearbejde?

Table of Contents:

 1. Hvilke fordele kan der være ved distancearbejde?
 2. Hvorfor arbejde hjemmefra?
 3. Kan man tvinges til at arbejde hjemme?
 4. Hvad er distancearbejde?
 5. Kan man tvinges til at arbejde hjemmefra?
 6. Kan min arbejdsgiver tvinge mig i karantæne?
 7. Hvor mange dage om ugen må man arbejde hjemme?
 8. Hvilke regler gælder for hjemmearbejde?
 9. Kan man sige nej til en pålagt vagt?
 10. Hvem skal hjemsendes?
 11. Hvornår skal man have hjemmearbejdsplads?
 12. Hvornår skal arbejdsgiver betale hjemmearbejdsplads?

Hvilke fordele kan der være ved distancearbejde?

Nogle af fordelene ved distancearbejde er: stigning i omfanget af udførte arbejdsop- gaver (87%) færre forstyrrelser (75%) mindre job-relateret stress (57%) muligheden for at kunne arbejde på sin egen måde (52%) De ulemper som distancearbejderne oftest nævnte er: at arbejde for meget (26%) manglen på ...

Hvorfor arbejde hjemmefra?

Mulige fordele for den enkelte ved hjemmearbejde Du sparer tid og penge på transport til og fra arbejde, som du kan bruge til noget bedre. Du kan få arbejdsro til større opgaver og undgå de forstyrrelser, der måske er på din arbejdsplads. For mange er det ofte mere effektivt at arbejde hjemme i ro.

Kan man tvinges til at arbejde hjemme?

Du har kun ret til at arbejde hjemmefra i det omfang, det er aftalt med din arbejdsgiver. Hvis du normalt ikke arbejder hjemme, kan du kun kræve at arbejde hjemme, hvis du har aftalt det med din arbejdsgiver.

Hvad er distancearbejde?

Distancearbejde er arbejde, som regelmæssigt udføres uden for virksomhedens adresse, men som lige så godt kunne have været udført på virksomheden. Medarbejdere, som udfører distancearbejde, er omfattet af overenskomster, lokalaftaler og kutymer på lige fod med andre medarbejdere.

Kan man tvinges til at arbejde hjemmefra?

Du har kun ret til at arbejde hjemmefra i det omfang, det er aftalt med din arbejdsgiver. Hvis du normalt ikke arbejder hjemme, kan du kun kræve at arbejde hjemme, hvis du har aftalt det med din arbejdsgiver.

Kan min arbejdsgiver tvinge mig i karantæne?

Din arbejdsgiver kan kun kræve, at du bliver testet for COVID-19. For arbejdsgiver er det derfor ikke muligt at kræve, at du fx får lavet en antistoftest eller lignende.

Hvor mange dage om ugen må man arbejde hjemme?

Fremover vil reglen om, at arbejdstiden skal svare til én dag eller mere blive fastsat til mere end to dage om ugen set som et gennemsnit over cirka en måned. Dette gælder både skærmarbejde hjemme, på faste arbejdssteder og på skiftende arbejdssteder.

Hvilke regler gælder for hjemmearbejde?

En hjemmearbejdsplads er omfattet af de samme regler om arbejdsmiljø som en almindelig arbejdsplads i virksomheden. Det betyder, at den skal indrettes sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt og på en måde som sikrer, at der kan arbejdes effektivt og uforstyrret.

Kan man sige nej til en pålagt vagt?

Men selv hvis sygeplejerskerne siger nej tak til en ekstra vagt, er de ikke fredede. Fridagen kan nemlig inddrages med mindre end 14 dages varsel mod et tillæg på ca. 300 kr.

Hvem skal hjemsendes?

Hvad er lønkompensation? Hjemsendelse med lønkompensation er en mulighed for tvangslukkede virksomheder og følgeerhverv og virksomheder, der er hårdt ramt henover jul og nytår, der ellers ville være nødt til at fyre medarbejdere på grund af corona og restriktioner, til at sende deres medarbejdere hjem med fuld løn.

Hvornår skal man have hjemmearbejdsplads?

Ifølge arbejdsmiljølovgivning skal din hjemmearbejdsplads opfylde de samme regler for arbejdsmiljø som arbejdspladsen, hvis du opfylder ét af disse krav, når du arbejder hjemmefra: Hvis du udfører skærmarbejde i hjemmet i gennemsnit mindst én arbejdsdag om ugen.

Hvornår skal arbejdsgiver betale hjemmearbejdsplads?

Medmindre du kun arbejder meget lidt hjemme og derfor ikke er omfattet af arbejdsmiljølovens regler, er det din arbejdsgiver, der skal betale for indretningen af en hjemmearbejdsplads i dit hjem. Arbejder du i gennemsnit hjemme en dag om ugen eller mere, er din hjemmearbejdsplads omfattet af arbejdsmiljøloven.