:

Hvordan arbejder man med Asperger?

Table of Contents:

  1. Hvordan arbejder man med Asperger?
  2. Kan man vokse fra Asperger?
  3. Kan en Asperger elske?
  4. Hvordan hjælper man en med Aspergers?
  5. Hvad er årsagen til Asperger?
  6. Kan autister være udadreagerende?

Hvordan arbejder man med Asperger?

At få stillet en diagnose i voksenalderen skal gerne bidrage til, at personen med Aspergers Syndrom opnår større selv forståelse. På den anden side skal det også hjælpe perso nens netværk og offentlige systemer til at kunne handle mere målrettet, så personens samlede situation forbedres.

Kan man vokse fra Asperger?

I nogle tilfælde vil barnet først begynde at skille sig ud, når det kommer i børnehave eller skole, hvor kravene til de sociale kompetencer bliver større og større. Fordi diagnosen Aspergers syndrom er så ny, er der mange, der først får diagnosen som voksne.

Kan en Asperger elske?

Henrik Jacobsen, der har Aspergers syndrom, har lært at elske – ikke som følelse, men som handlinger. Han fortæller her om de udfordringer han har med at få Bibelens ord til at passe med virkeligheden.

Hvordan hjælper man en med Aspergers?

Der findes ingen helbredende behandling for Aspergers syndrom, men flere metoder, herunder psykoedukation og forældretræning, kan forbedre tilværelsen og fremme positiv udvikling hos børn og voksne med forstyrrelsen.

Hvad er årsagen til Asperger?

Man kan ikke påvise afvigende gener hos den enkelte person, men man kan på basis af blandt andet tvillinge- og adoptionsforskning fastslå, at 80 – 90 procent af årsagen er biologisk arv. Som regel vil man finde, at nogle nære slægtninge har træk, der minder om Aspergers syndrom, for eksempel særlig teknisk begavelse.

Kan autister være udadreagerende?

Raserianfald og udadreagerende adfærd kan for barnet med autisme være effektive kommunikationsmetoder, som giver en hurtig og tydelig respons. Uanset hvilket sprogligt redskab vi anvender, er det ikke ensbetydende med, at barnet kan anvende det spontant. Barnet skal have hjælp til at lære ”sproget”.