:

Kan man tjene penge på obligationer?

Table of Contents:

 1. Kan man tjene penge på obligationer?
 2. Hvordan tjener man penge på obligationer?
 3. Hvordan bliver obligationer beskattet?
 4. Hvem har glæde af obligationer?
 5. Er det en god ide at investere i obligationer?
 6. Kan man altid sælge obligationer?
 7. Hvornår skal man sælge sine obligationer?
 8. Kan man sælge sine obligationer?
 9. Hvor meget skal man betale i skat af obligationer?
 10. Er kursgevinst skattepligtig?
 11. Hvad afhænger risikoen af når der tales om investering i virksomhedsobligationer?

Kan man tjene penge på obligationer?

Dermed er du sikret et fast afkast år efter år, medmindre udstederen ikke kan betale dig lånet eller renterne tilbage. Desuden kan du tjene penge, hvis værdien af dine obligationer stiger. Men husk, at du kan tabe penge, hvis efterspørgslen på dine obligationer falder.

Hvordan tjener man penge på obligationer?

For det andet kan du tjene penge, hvis kursen på dine obligationer stiger og du dermed kan sælge dem dyrere, end den kurs du købte dem til. Det kaldes kursgevinst. Ligesom med aktier, stiger og falder prisen på obligationer nemlig i takt med efterspørgslen.

Hvordan bliver obligationer beskattet?

Skat og obligationer. Renteindtægter fra obligationer skal man betale skat af på samme måde som af andre renteindtægter. Kursgevinster og kurstab på obligationer har derimod som hovedregel ikke indflydelse på skatten. Der er ikke fradrag for depotomkostninger og som hovedregel heller ikke for handelsomkostninger.

Hvem har glæde af obligationer?

Hvis du er en forsigtig investor, der ikke ønsker at løbe en stor risiko, kan investering i obligationer være en god løsning. En obligation er et lån, der udstedes til fx et realkreditinstitut, en stat eller en virksomhed. Når du køber en obligation, svarer det til, at du låner de penge ud, du har valgt at investere.

Er det en god ide at investere i obligationer?

Hvis du er en forsigtig investor, der ikke ønsker at løbe en stor risiko, kan investering i obligationer være en god løsning. En obligation er et lån, der udstedes til fx et realkreditinstitut, en stat eller en virksomhed. Når du køber en obligation, svarer det til, at du låner de penge ud, du har valgt at investere.

Kan man altid sælge obligationer?

Investering i obligationer kan ses som en økonomisk buffer. Du kan altid sælge obligationerne igen, hvis du har brug for penge. På den måde kan du undgå at optage lån.

Hvornår skal man sælge sine obligationer?

Jo længere løbetid obligationen har, jo større er kursrisikoen. Køber man en obligation med 30 års løbetid og senere får brug for at sælge den - måske efter flere år - vil tabet ofte udgøre 10% eller mere af værdien, selvom renten kun er steget med 1%.

Kan man sælge sine obligationer?

Obligationen kan man derimod blot sælge, hvilket så koster lidt i kurtage, men slet ikke én procent af formuen. Generelt er det dog kun lidt større summer over 50.0.000 kroner, man bør placere i obligationer, eftersom minimumskurtagen og andre omkostninger ellers bliver for høje.

Hvor meget skal man betale i skat af obligationer?

Du skal kun betale skat eller få fradrag, hvis den samlede gevinst eller det samlede tab er større end 2.000 kr. Se afsnittet Bagatelgrænse på 2.000 kr. Hvis du kun har obligationer i et dansk depot, får vi besked om køb og salg fra din bank.

Er kursgevinst skattepligtig?

Hvis du har et kontantlån, så er kursgevinster skattepligtige og hvis du har et obligationslån, så er kursgevinster skattefrie. Grunden til den skelnen er, at I et kontantlån bliver et kurstab ved optagelse af lånet omregnet til en rente og dermed kan de trækkes fra i skat over lånets løbetid.

Hvad afhænger risikoen af når der tales om investering i virksomhedsobligationer?

Værdien af en obligation vil typisk afhænge af markedsrenten. Hvis markedsrenten stiger, falder kursen, alt efter hvor kursfølsom obligationen er. Kursfølsomheden afhænger hovedsageligt af, om obligationen har en kort eller lang løbetid. Jo længere løbetid, jo mere vil obligationen kunne svinge i kursværdi.