:

Hvordan ganger man ind i parentesen?

Table of Contents:

 1. Hvordan ganger man ind i parentesen?
 2. Hvordan regner man en ligning med parentes?
 3. Hvordan bruger man parenteser?
 4. Hvor sættes parentes?
 5. Hvordan ophæves en Plusparentes?
 6. Hvordan ganger man med potens?
 7. Hvordan regner jeg en ligning ud?
 8. Hvordan ganger man i en ligning?
 9. Hvorfor bruger man udråb?
 10. Hvad hedder de 3 punktummer?
 11. Hvordan regner man Kvadratsætninger?
 12. Hvordan ophæves en parentes?
 13. Hvordan reducere man en potens?
 14. Hvordan regner man med potens?

Hvordan ganger man ind i parentesen?

Når man ganger ind i parentesen, skal man gange tallet på hvert led, altså på hver ting, der er adskilt af et plus eller minus. Her ganges 3 med 5, og så ganges 2 på produktet af 3 og 5. Her ganger vi altså ikke 2 på både 3 og 5, men på produktet af de to.

Hvordan regner man en ligning med parentes?

Ligninger med minusparentes Du kan hæve en minus parentes ved at skifte fortegn på hvert led i parentesen. Når du har hævet minusparentesen, kan du løse ligningen på ved at samle x'erne på den ene side af lighedstegnet og tallene på den anden side.

Hvordan bruger man parenteser?

Der skal ikke være mellemrum mellem parentesen og dens tekst (ingen mellemrum). Der skal til gengæld være et mellemrum før og efter parentesen. Det gælder dog på den måde, at hvor der er et punktum eller et andet tegn efter parentesen, så står det lige efter denne.

Hvor sættes parentes?

Vi har set, at parenteser er øverst i hierarkiet, og vi vil derfor bruge lidt tid på dem. Parenteser kan hjælpe os i mange situationer, og de kan også se ud på forskellige måder. . Vi skal både lære at sætte parenteser og at fjerne parenteser.

Hvordan ophæves en Plusparentes?

Hvis man har en parentes med et plustegn foran, og man ønsker at ophæve den, så kan man bare gøre det uden videre. 5+3−20x+(2−5)=5+3−20x+2−5. Hvis der imidlertid står et minustegn foran parentesen, så skal alle fortegn indeni parentesen byttes om (plus bliver til minus, og minus til plus), når vi ophæver parentesen.

Hvordan ganger man med potens?

Opsummering
 1. Når man ganger to potenser, skal man blot lægge eksponenterne sammen.
 2. Når man dividerer to potenser, skal man blot trække eksponenterne fra hinanden.
 3. Man opløfter en potens i en eksponent ved at gange de to eksponenter med hinanden.

Hvordan regner jeg en ligning ud?

En ligning er et matematisk udtryk, der indeholder et lighedstegn og en ubekendt (ofte kaldet ). Når man løser en ligning handler det om at finde en værdi af den ubekendte, der gør, at der står det samme på begge sider af lighedstegnet.

Hvordan ganger man i en ligning?

Der er fire grundlæggende regneoperationer for ligninger:
 1. Addition: Man må lægge det samme tal til på begge sider af lighedstegnet.
 2. Subtraktion: Man må trække det samme tal fra på begge sider af lighedstegnet.
 3. Multiplikation: Mangange med det samme tal på begge sider af lighedstegnet (dog ikke 0).

Hvorfor bruger man udråb?

Udråbstegn bruger man til at vække opmærksomhed med og til at vise følelser med over for modtageren. Tre eksempler: Som ny marketingassistent har de ansat chefens kusine! Du skal betale det beløb, du skylder os, indenfor tre dage!

Hvad hedder de 3 punktummer?

Du kan bruge tøveprikker (dvs. to, tre eller flere punktummer i træk) for at antyde at noget er uafsluttet, eller at du fx tøver med noget. Hvis det der mangler, består af hele ord, bruger man mellemrum foran tøveprikkerne: Jeg ved ikke helt hvad jeg skal gøre … (Dvs.

Hvordan regner man Kvadratsætninger?

Med ord kan man sammenfatte den første kvadratsætning til "kvadratet på en to-leddet størrelse er lig med kvadratet på det første led plus kvadratet på det andet led plus det dobbelte produkt".

Hvordan ophæves en parentes?

Hvis man har en parentes med et plustegn foran, og man ønsker at ophæve den, så kan man bare gøre det uden videre. 5+3−20x+(2−5)=5+3−20x+2−5. Hvis der imidlertid står et minustegn foran parentesen, så skal alle fortegn indeni parentesen byttes om (plus bliver til minus, og minus til plus), når vi ophæver parentesen.

Hvordan reducere man en potens?

Hvordan fjerner man eksponenten? Når du skal løse en potens ligning, skal du sørge for at få xn til at stå alene på den ene side af lighedstegnet. Når xn står alene, kan du fjerne eksponenten n ved at bruge denne potensregneregel: Du skal altid gøre det samme på begge sider af lighedstegnet.

Hvordan regner man med potens?

54 læses som "5 opløftet til fjerde potens" eller bare "5 i fjerde" og betyder ganske enkelt 5 ganget med sig selv 4 gange. Et tal skrevet på denne måde kaldes en potens. 5 er grundtallet og 4 er eksponenten.