:

Hvordan beregner man et Divisionsstykke ud?

Table of Contents:

 1. Hvordan beregner man et Divisionsstykke ud?
 2. Hvordan Divideren man?
 3. Hvad er nævneren i en brøk?
 4. Hvordan ser et Divisionstegn ud?
 5. Hvordan regner man med negative tal?
 6. Hvordan regner man med brøker?
 7. Hvordan ganger man nemt?
 8. Hvad er tegnet for division?
 9. Hvordan plusser man brøkdele?
 10. Hvordan løser man ligninger med brøker?
 11. Hvordan regner jeg gange?
 12. Hvordan ganger man med komma tal?
 13. Hvad hedder et Divisionsstykke resultat?
 14. Kan man dividere med 0?
 15. Hvordan får man fælles nævner?

Hvordan beregner man et Divisionsstykke ud?

Vi tager det første tal, og ser om det går op i det andet tals ciffer længst til venstre. 6 går op i 7 én gang (altså 6 gange 1), med en i mente. Vi skriver et et-tal over 7 og skriver mellemregningen nedenunder. Her kan vi altså se at 6 går 1 gang op i 7 og at der bliver 1 tilovers.

Hvordan Divideren man?

Der findes flere forskellige metoder, der kan tages i brug, hvis du ønsker at dividere i hovedet eller på papir. Herunder vil du blive introduceret til en af dem. Desuden bør det også nævnes, at der er forskellige måder at skrive division på. Du kan enten gøre brug af et semikolon, en skråstreg eller en brøk.

Hvad er nævneren i en brøk?

En brøk er en division, som man ikke har regnet helt ud. F. eks. Tallet under brøkstregen kaldes nævneren, og tallet over brøkstregen kaldes tælleren.

Hvordan ser et Divisionstegn ud?

På dansk skrives divisionen "a divideret med b" meget ofte som a : b. Dette divisionssymbol benyttes derfor en del steder til at symbolisere selv operationen division, f. eks. ses det ofte på en tast på en regnemaskine.

Hvordan regner man med negative tal?

Gennemgå det grundlæggende af division med negative tal og løs nogle opgaver....Opsamling.
UdtrykKvotientEksempel
negativ : positivnegativ− 6 : 2 = − 3 -6\mathbin{:} 2=-3 −6:2=−3
positiv : negativnegativ6 : ( − 2 ) = − 3 6\mathbin{:} (-2)=-3 6:(−2)=−3

Hvordan regner man med brøker?

Når man skal gange to brøker med hinanden, så skal man gange tæller med tæller og nævner med nævner. Lad os prøve at gange de to brøker 1/2 og 1/3. Som nævnt ovenover ganger man to brøker ved at gange tæller med tæller og nævner med nævner.

Hvordan ganger man nemt?

Vi ganger altså først første ciffer i første tal, med første ciffer i det andet tal. Derefter første ciffer i første tal, med andet ciffer i det andet tal, og så tredje ciffer og så videre. Så går vi til andet ciffer i første tal, og ganger med alle cifre i andet tal, et ad gangen.

Hvad er tegnet for division?

Division. Når man skal dividere værdier med hinanden, gør man det med tegnet /.

Hvordan plusser man brøkdele?

Brøker lægges sammen ved først at forlænge dem, så de får samme fællesnævner. Derefter lægger man tællerne sammen. Man kan altid finde en fællesnævner ved at gange nævnerne sammen.

Hvordan løser man ligninger med brøker?

Opsummering
 1. Har du en ligning, hvor der står en brøk foran x'et, kan du trylle brøken væk ved at gange med nævneren på begge sider af lighedstegnet.
 2. Står der en brøk på højresiden af ligningen, kan du med fordel tænke "dividere med" som "gang med 1 divideret med".

Hvordan regner jeg gange?

Den traditionelle. I den traditionelle metode udnytter man positionssystemet. Man ganger to tal med hinanden ciffer for ciffer. Alle cifre fra det ene tal skal ganges med alle cifre fra det andet tal og man skal huske at rykke en plads til venstre, hver gang man ganger med et ciffer med en højere pladsværdi.

Hvordan ganger man med komma tal?

For at gange decimaltal, ganger du først normalt, som hvis kommaet ikke var der. Bagefter tæller du antallet af decimaler, der er i alt i de to tal, der bliver ganget. Til sidst sætter du kommaet, så der er det samme antal decimaler i facit.

Hvad hedder et Divisionsstykke resultat?

Processen kaldes division. Resultatet af en division kaldes kvotienten eller forholdet (vi siger f. eks., at forholdet mellem 10 og 2 er 5).

Kan man dividere med 0?

Hvor end vi gerne ville svare på spørgsmålet "Hvad er 1 divideret med 0?", så er det desværre umuligt at give et svar. Men vi kan ræsonnere på følgende måde: uanset hvilket tal svaret måtte være, så skal det tal gange 0 være lig med 1, og det kan ikke være sandt, da ethvert tal ganget med 0 giver 0.

Hvordan får man fælles nævner?

En måde at finde en fællesnævner for to (eller flere) brøker, er at skrive multipla af hver nævner (tal de går op i), indtil vi finder den mindste, de har til fælles.