:

Hvordan fungerer obligationsmarkedet?

Table of Contents:

 1. Hvordan fungerer obligationsmarkedet?
 2. Er det godt at have obligationer?
 3. Hvorfor falder obligationerne?
 4. Hvordan udsteder man obligationer?
 5. Hvordan investere i obligationer?
 6. Hvad vil det sige at en obligation bliver udtrukket?
 7. Hvornår er det godt at købe obligationer?
 8. Hvad er markedsrenten i dag?
 9. Hvad sker der når en obligation bliver udtrukket?
 10. Hvilke obligationer skal man købe 2021?

Hvordan fungerer obligationsmarkedet?

Låntageren kaldes en udsteder, og som en tak for lånet betaler udstederen dig en rente. Dertil får du på bestemte tidspunkter også et afdrag som modydelse på lånet. En obligation er derfor en måde at investere dine penge og kan bruges som alternativ til renter på opsparingskonti og lignende.

Er det godt at have obligationer?

Hvis du er en forsigtig investor, der ikke ønsker at løbe en stor risiko, kan investering i obligationer være en god løsning. En obligation er et lån, der udstedes til fx et realkreditinstitut, en stat eller en virksomhed. Når du køber en obligation, svarer det til, at du låner de penge ud, du har valgt at investere.

Hvorfor falder obligationerne?

Kursrisiko Når markedsrenten stiger, falder kursen på obligationer. Jo længere løbetid obligationen har, jo mere kursfølsom er obligationen. Valutarisiko Hvis valutakursen ændrer sig på en obligation i fremmed valuta, påvirkes obligationens samlede afkast.

Hvordan udsteder man obligationer?

Når man udsteder en obligation, låner man penge til en anden part, der kaldes for udstederen. Udstederen vil typisk være en virksomhed, staten eller kreditinstituter. En obligation fungerer som en investering , og udstederen af obligationen giver et udkast i form at rente som tak for den købte obligation.

Hvordan investere i obligationer?

Sådan køber du obligationer
 1. De fleste stats- og realkreditsobligationer kan du selv handle på fondsbørser - ligesom aktier. Det gælder også nogle virksomhedsobligationer.
 2. Statsobligationer fra vækstlande og de fleste virksomhedsobligationer er vanskelige og dyre at købe for private investorer.

Hvad vil det sige at en obligation bliver udtrukket?

Definition af Udtrækning. En proces der sker, når en obligation udløber, eller en låntager indfrier sit obligationslån. Her bliver obligationentrukket ud”.

Hvornår er det godt at købe obligationer?

Du skal først investere, når du har betalt eventuel gæld, da renten på gæld ofte er højere end renten og afkastet, du får ved at investere i obligationer. Investering i obligationer kan ses som en økonomisk buffer. Du kan altid sælge obligationerne igen, hvis du har brug for penge.

Hvad er markedsrenten i dag?

Markedsrente betyder, at du får en rente, som svarer til, hvor stort afkastet er på de penge, vi investerer for dig. Med andre ord går overskuddet videre til dig. Med markedsrente er renten forskellig hver måned, fordi der forskel på, hvor godt investeringerne går. Afkastet kan være både positivt og negativt.

Hvad sker der når en obligation bliver udtrukket?

Som bekendt foregår amortisering af realkreditobligationer ved udtrækning, d.v.s. ved hver termin indfrier kreditforeningerne ved lodtrækning et antal obligationer svarende til de afdrag låntagerne har betalt i den pågældende obligationsserie.

Hvilke obligationer skal man købe 2021?

Som udgangspunkt kan du nemlig vælge mellem korte obligationer med en investeringsperiode på op til 3 år, mellemlange obligationer på 3-7 år og lange obligationer på over 7 år. Jo længere perioden er, jo mere svinger kursen typisk, og derfor er risikoen oftest størst på lange obligationer.