:

Hvad er buddhistiske munke?

Table of Contents:

 1. Hvad er buddhistiske munke?
 2. Hvad er buddhistisk meditation?
 3. Hvordan udbredes buddhismen?
 4. Hvad er forskellen mellem buddhisme og hinduisme?
 5. Hvad er karmisk buddhisme?
 6. Hvordan lærer jeg at meditere?
 7. Hvilken rolle spiller yoga og meditation i hinduisme?
 8. Hvordan bliver man frelst i buddhismen?
 9. Hvad er Samsara hjulet?
 10. Hvad betyder de forskellige buddhaer?

Hvad er buddhistiske munke?

Lægfolk lever et almindeligt liv med civil uddannelse, arbejde og familie. Samtidig mediterer de og arbejder med at integrere buddhismen i deres dagligdag. Munke og nonner lever oftest i klostre i cølibat og arbejder inden for klostrets virke i buddhistisk øjemed.

Hvad er buddhistisk meditation?

I zen buddhistisk meditation eller Zazen lægges der vægt på at sidde i en stilling, der tillader ki (energi) at flyde frit i kroppen og på at være åben og tilstede i nuet og i forhold til den indre og ydre verden.

Hvordan udbredes buddhismen?

Buddhisterne i Danmark er især indvandrere og flygtninge fra Vietnam, Thailand, Myanmar (Burma) og det øvrige Asien. Også mange kinesisk talende indvandreres forestillinger og religion rummer - uanset hvor i Asien de kommer fra - aspekter af buddhismen.

Hvad er forskellen mellem buddhisme og hinduisme?

Guder har en vigtigere rolle i hinduisme end i buddhisme Buddhismen har i høj grad taget hinduismens mange guder til sig, men forståelsen af guderne er meget forskellig i de to religioner. Der anerkendes ingen skabende guddom i buddhismen, da en sådan, i buddhistisk tankegang, selv må være skabt.

Hvad er karmisk buddhisme?

I buddhismen ses karma som et princip om årsag og virkning - enhver handling udløser en tilsvarende reaktion. Som med loven om tyngdekraft ser buddhisterne karma som en naturkraft i universet. Ifølge karmaloven med årsag og virkning skaber alle vores handlinger, tanker og intentioner energi.

Hvordan lærer jeg at meditere?

Hvordan mediterer man?
 1. Sæt dig godt til rette i rank position.
 2. Slap af i skulderne og resten af kroppen.
 3. Luk øjnene og fokusér på åndedrættet.
 4. Træk vejret roligt gennem næsen.
 5. Giv slip på tankerne, når de dukker op - og vend tilbage til åndedrættet.

Hvilken rolle spiller yoga og meditation i hinduisme?

Yoga-øvelser består ofte i at holde kroppen i forskellige udstrækkende kropspositurer og åndedrætsteknikker. Bliver i Indien forbundet med hinduismen, men bruges verden over i både religiøse og ikke-religiøse sammenhænge af millioner af mennesker.

Hvordan bliver man frelst i buddhismen?

Begrebet frelse kendes ikke direkte indenfor buddhisme, men frigørelsen fra livets kredsløb af genfødsler (samsara) kan forstås synomynt med det vestlige frelsesbegreb.

Hvad er Samsara hjulet?

Ordet Samsara er sanskrit og betyder “Genfødslernes kredsløb/hjulet”. Begrebet finder man inden for hinduisme, buddhisme, sikh- og jainreligion og henviser til den vedvarende cyklus af fødsel, død og genfødsel, som man skal forsøge at frigøre sig fra.

Hvad betyder de forskellige buddhaer?

Buddha er et æresnavn, der på sanskrit betyder 'den opvakte' eller 'den oplyste'. Navnet sigter til den åndelige erkendelse, som Siddhartha Gautama opnåede som 35-årig efter at have levet seks år som omvandrende asket. Gautama Buddha er altid afbildet tynd.