:

Hvordan ser renten ud?

Table of Contents:

  1. Hvordan ser renten ud?
  2. Hvilken bank samarbejder med Realkredit?
  3. Hvilken kurs er mit lån?
  4. Hvilken bank bruger Totalkredit?
  5. Hvem vurdere for Totalkredit?

Hvordan ser renten ud?

Renteudviklingen for realkreditlån. De lange renter omfatter renter, der er fast i længere tid, typisk 5-30 år og kan opdeles i renter på stats- og realkreditobligationer. Renten på 10-årige statsobligationer er steget 0,2 procentpoint siden begyndelsen af Covid-19.

Hvilken bank samarbejder med Realkredit?

Der findes fire realkreditinstitutter, der tilbyder realkreditlån; Realkredit Danmark, Nordea Kredit, Totalkredit/Nykredit og Jyske Kredit (tidligere BRF Kredit). De forskellige banker samarbejder med bestemte realkreditinstitutter.

Hvilken kurs er mit lån?

Hvis du skal optage et lån, er kursen den pris du modtager fra salget af obligationerne. Hvis du skal indfri realkreditlånet, er kursen den pris, du skal betale for at købe obligationerne tilbage. Hvis kursen på realkreditobligationen er 100, modtager du 100 kr.

Hvilken bank bruger Totalkredit?

Totalkredit er et datterselskab i Nykredit-koncernen, men med eget brand og forretningskoncept. Totalkredit blev stiftet i 1990 og samarbejder med pengeinstitutter, blandt andre Arbejdernes Landsbank, Spar Nord Bank og Sydbank.

Hvem vurdere for Totalkredit?

Pengeinstitutterne rådgiver kunderne om deres Totalkredit-lån og foretager bl. a. låneberegning, ejendoms- og kreditvurdering og dækker en stor del af de tab, der kan opstå på lånene. Ved at modtage en del af bidragsbetalingen honoreres pengeinstitutterne for det.