:

Hvilken betydning kan Rosenthal-effekten og den sociale perception have i forhold til læring?

Table of Contents:

  1. Hvilken betydning kan Rosenthal-effekten og den sociale perception have i forhold til læring?
  2. Hvordan påvirker Rosenthal-effekten vores indlæring?
  3. Hvad gik Rosenthal eksperimentet ud på?
  4. Hvad betyder Rosenthal effekt?
  5. Hvad er en selvopfyldende profeti?
  6. Hvad er den selvopfyldende profeti?
  7. Hvad er Forsøgsledereffekten?
  8. Hvad betyder Rosenthal effekten?

Hvilken betydning kan Rosenthal-effekten og den sociale perception have i forhold til læring?

Fænomenet er opkaldt efter den amerikanske psykolog Robert Rosenthal (f. 1933). Undersøgelser har påvist, at fx læreres positive eller negative forventninger (deres bias, forudindtagethed) over for de forskellige elever i en skoleklasse har indvirkning på elevernes præstationer uanset deres potentialer for at lære.

Hvordan påvirker Rosenthal-effekten vores indlæring?

Denne effekt kaldes Pygmalion-effekten eller Rosenthal-effekten, opkaldt efter enten den græske mytologis billedhugger eller Robert Rosenthal, der i 1960'erne fandt, at læreres forventninger til elever har en afledt effekt på elevernes faglige præstationer.

Hvad gik Rosenthal eksperimentet ud på?

I 1960'erne udførte den tyske psykolog Robert Rosenthal en række eksperimenter, der skulle afsløre, i hvor høj grad vi er styret af de forventninger, vores omgivelser har til os. Faktisk begyndte han, som mange andre forskere, med rotter, der skulle lære at navigere i en labyrint.

Hvad betyder Rosenthal effekt?

Pygmalioneffekten eller Rosenthaleffekten henviser til det psykologiske fænomen, at jo større tro på og forventninger man tillægger personer, ofte børn og studerende, desto bedre fungerer de. Rosenthal-effekten er evident.

Hvad er en selvopfyldende profeti?

Selvopfyldende profeti, det fænomen, at alene en udbredt forventning til et hændelsesforløb kan fremkalde dette hændelsesforløb, også selvom forventningen er baseret på en falsk opfattelse af virkeligheden. Sofokles' Kong Ødipus er det klassiske eksempel på en selvopfyldende profeti.

Hvad er den selvopfyldende profeti?

Selvopfyldende profeti, det fænomen, at alene en udbredt forventning til et hændelsesforløb kan fremkalde dette hændelsesforløb, også selvom forventningen er baseret på en falsk opfattelse af virkeligheden. Sofokles' Kong Ødipus er det klassiske eksempel på en selvopfyldende profeti.

Hvad er Forsøgsledereffekten?

Selvpræsentationseffekt: det fænomen at folk forsøger at fremstå bedre end normalt, når de ved nogen observerer og bedømmer dem, fx ved at anstrenge sig mere end normalt. Forsøgsledereffekt: når forsøgslederen ubevidst påvirker undersøgelsen, fx ved at stille spørgsmålene med et bestemt tonefald i et interview.

Hvad betyder Rosenthal effekten?

Pygmalioneffekten eller Rosenthaleffekten henviser til det psykologiske fænomen, at jo større tro på og forventninger man tillægger personer, ofte børn og studerende, desto bedre fungerer de. Rosenthal-effekten er evident.