:

Hvad betyder rekreativ område?

Table of Contents:

  1. Hvad betyder rekreativ område?
  2. Hvad er rekreation?
  3. Hvordan kommer man på rekreation?
  4. Hvordan kan man komme på Montebello?
  5. Hvordan får man et ophold på Montebello?
  6. Hvor kan man komme på rekreation?
  7. Hvem kommer på Montebello?

Hvad betyder rekreativ område?

I analyserne medtages rekreative områder, som skove, åbne naturområder (med offentlig adgang), strande og store parker i byerne.

Hvad er rekreation?

Rekreation (lat. recreare at genskabe) betyder at komme til kræfter, -hvile sig og -holde fri. Eksempelvis er det efter et svært sygdomsforløb ofte gavnligt at gå på rekreation, i en kortere eller længere periode, for at opbygge og genskabe det psykiske- og fysiske helbred og kræfter.

Hvordan kommer man på rekreation?

Du skal være erhvervsaktiv og efter et rekreationsophold afholdt i sygemeldingsperioden, være i stand til lige umiddelbart efter at genoptage et arbejde. Du må dog godt have genoptaget dit arbejde med nogle få timer ugentlig (dog max 15 timer).

Hvordan kan man komme på Montebello?

Erklæringer og dokumenter du skal printe, udfylde og medbringe. Modtagelse i lufthavnen. De rammer og politikker der er for patienter og pårørende på Montebello. Film om Montebello så du visuelt kan få et indtryk af stedet.

Hvordan får man et ophold på Montebello?

Generelt skal patient have oplevet en væsentlig funktionsnedsættelse, enten efter opblussen i kronisk lidelse eller på grund af nylig kompliceret operation eller ulykke. Der modtages således ikke patienter, hvor operation/skaden ligger flere år tilbage, eller er betegnet som kronisk tilstand/smertetilstand.

Hvor kan man komme på rekreation?

Du kan søge om støtte til rekreation hos Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere. Formålet med rekreationsopholdet er at hjælpe dig til at komme til kræfter og dermed tilbage på arbejdsmarkedet.

Hvem kommer på Montebello?

Montebello tilbyder specialiseret genoptræning i Spanien. Målgruppen er patienter med behov for tre ugers specialiseret intensiv genoptræning, hvor det lægefagligt er vurderet, at der er behov for specialiseret intensiv genoptræning.