:

Hvad er en SRO?

Table of Contents:

 1. Hvad er en SRO?
 2. Hvad står Scada for?
 3. Hvad er sro VVS?
 4. Hvad er PLC anlæg?
 5. Hvad består en SRO af?
 6. Hvad er sro vandværk?
 7. Hvad står HMI for?
 8. Hvordan opstilles en SRO?
 9. Hvor meget tæller en SRO?
 10. Hvordan laver man SRO?
 11. Hvad er en SRP?

Hvad er en SRO?

Studieretningsopgaven (SRO) er andet trin i en tretrinsraket. Første trin var dansk-historieopgaven, som du skrev i 1. g og som lærte dig noget om, hvordan man skriver en større skriftlig opgave i gymnasiet.

Hvad står Scada for?

SCADA er en forkortelse for Supervisory Control And Data Acquisition og betyder ”Overvågning, kontrol og dataindsamling”. Et SCADA-system er et kontrolsystem og en del af et SRO-anlæg der benyttes til at Styre, Regulere og Overvåge et spildevandsanlæg, varmeanlæg, procesanlæg, produktionsanlæg.

Hvad er sro VVS?

SRO er en forkortelse af Styring Regulering og Overvågning. SRO-anlæg er et elektronisk system, der kan styre, regulere og overvåge et automatiseret anlæg. ... I tillæg hertil tilbyder Logimatic forskellige serviceaftaler, der understøtter overvågning, servicering og proaktiv vedligehold af det komplette SRO-anlæg.

Hvad er PLC anlæg?

PLC er en forkortelse af Programmable Logic Controller. Det er en programmerbar enhed, en lille computer, der er specielt udviklet til automation og styring af en proces, også kaldet 'processtyring'. ... PLC'en kan altså på predefinerede setpunkter eller tidspunkter udføre få eller mange opgaver.

Hvad består en SRO af?

SRO skrives i to fag, hvoraf det ene skal være et studieretningsfag. Det er skolen, der afgør, hvilke to fag der indgår i SRO. Hvad skal SRO omfatte? SRO skal omfatte et flerfagligt forløb, mindst et studieretningsfag og inddrage basal videnskabsteori og faglig metode, som er knyttet til de indgående fag.

Hvad er sro vandværk?

SRO står for Styring, Regulering og Overvågning. Det betyder, at vandværket kan producere drikkevand automatisk efter behov, så du som forbruger altid får leveret godt vand, når du har brug for det.

Hvad står HMI for?

HMI er en forkortelse af Human Machine Interface, som er bindeleddet mellem brugeren og PLC`en. Det er typisk en trykfølsom skærm eller computer, der giver brugeren mulighed for at styre et mindre anlæg. HMI og SCADA-udtrykkene bliver ofte brugt for det samme.

Hvordan opstilles en SRO?

Opgaven samlede omfang er 6-8 normalsider a 2400 anslag (tegn inkl. mellemrum). Medtællende er: Resume, selve opgaven (indledning, hoveddele, konklusion inkl....
 1. God og læsbar skrifttype.
 2. Tydelig markering af overskrifter - brug gerne kapitelinddelinger.
 3. Sidetal.
 4. Sidehoved.
 5. Forside.

Hvor meget tæller en SRO?

Der gives en selvstændig karakter for opgaven i DHO og SRO. Opgaverne indgår i den samlede vurdering af elevens kompetencer inden for det enkelte fag. For SRP gives én karakter, der vægtes som et fag på A-niveau. Karakteren skrives på beviset og er medtællende i elevens gennemsnit.

Hvordan laver man SRO?

Opgaven skal have et omfang på 6-‐8 normalsider (en normalside = 2400 tegn) med 1½ linjeafstand og derudover skal der være forside, abstract, indholdsfortegnelse, litteraturliste og noteapparat. Omfanget af litteratur kan variere fra fag til fag og studieretning til studieretning.

Hvad er en SRP?

Studieretningsprojektet (SRP) er den sidste af de store opgaver i gymnasiet. Det er en opgave, hvor du ud fra fagenes teori og metoder skal arbejde med et centralt fagligt emne. Og du skal fremlægge din opgave ved en mundtlig eksamen til sommer.