:

Hvordan blev sagaerne overleveret?

Table of Contents:

  1. Hvordan blev sagaerne overleveret?
  2. Hvad er karakteristisk for en saga?
  3. Hvad er en ikke skriftlig kilde?
  4. Hvad er Sagagenren?
  5. Hvornår er de islandske sagaer skrevet?
  6. Hvad hedder hovedpersonen i den længste islandske saga?

Hvordan blev sagaerne overleveret?

Sagaerne er overleveret i håndskrifter, hvoraf alle er kopier eller kopier af kopier. Kun få fragmenter med sagamateriale er overleveret fra 1200-tallet, mens resten af håndskrifterne er fra 1300-tallet og senere. Netop fordi originalerne er gået tabt, er det vanskeligt at datere sagaerne.

Hvad er karakteristisk for en saga?

Sagaerne er romanlignende fiktioner med baggrund i historiske personer. De har fokus på handlinger, begivenheder og tematikker som mord, ære, slægter, erotik, ægteskab og forholdet mellem individ og samfund.

Hvad er en ikke skriftlig kilde?

Ikke-skriftlige kilder - artefakter Del De ikke-skriftlige kilder vil typisk være genstande, bygninger og andre kulturspor som fx redskaber, værktøjer og maskiner. Der kan være tale om fuldstændige genstande, men de kan også være til stede som ruiner eller på anden måde ufuldstændige.

Hvad er Sagagenren?

Saga betyder egentlig udsagn, at sige eller at fortælle på oldnordisk, hvilket er meget sigende for, hvad genren er. Sagaer er nemlig nedskrivninger af beretninger om store krigeriske helte og deres liv, familier og død, som stilistisk har meget tilfælles med den mundtlige fortælling.

Hvornår er de islandske sagaer skrevet?

De islandske sagaer er nedskrevet mellem år 11. Med undtagelse af Snorri Sturluson () og hans nevø Sturla Thordarson () er forfatterne til sagaerne anonyme. De islandske sagaer er nedskrevet i hånden på pergament, og de befandt sig frem til 1971 i Danmark.

Hvad hedder hovedpersonen i den længste islandske saga?

år og handler om venskabet mellem Njál på Bergþórshvoll og Gunnar fra Lidarende, som stadig sættes på prøve af slægtninge, som vil have oprejsning for forskellige krænkelser. Sagaen er kaldt "den største og mest berømte af de islandske sagaer".