:

Hvad gør hash ved psyken?

Table of Contents:

  1. Hvad gør hash ved psyken?
  2. Kan man få hjerneskade af hash?
  3. Hvor meget skader hash hjernen?
  4. Hvad gør hash ved hjertet?
  5. Hvad gør hash ved ens følelser?

Hvad gør hash ved psyken?

Nogle af de mest almindelige symptomer på hashpsykose er, at man bliver utryg og bange for sine omgivelser, og man hører og ser ting, som ikke sker i virkeligheden. Man kan f. eks. tro, at man bliver forfulgt og overvåget, eller at nogen, man kender, vil en noget ondt.

Kan man få hjerneskade af hash?

Unge, der jævnligt ryger hash, risikerer varige hjerneskader, viser ny rapport. Men vi har sværere ved at se, når hashforbruget tager overhånd, mener forsker. Unge, der jævnligt ryger hash, risikerer at skader på hjernen, som i værste fald kan være permanente.

Hvor meget skader hash hjernen?

Det tyder på at hash, i lighed med andre rusmidler, ved intensivt brug, har en varig skadelig virkning på hjernen, når de bliver påvirket i de unge år. Hash er primært et sløvende rusmiddel ligesom alkohol. De intellektuelle og psykomotoriske funktioner bliver nedsat under rusen.

Hvad gør hash ved hjertet?

Disse ændringer indebærer ikke større risiko for raske personer, men gør cannabisindtagelse risikabel for personer med forhøjet blodtryk og hjerte- /karsygdomme. Cannabis er relativt ugiftigt, dødsfald på grund af akut forgiftning forekom- mer ikke.

Hvad gør hash ved ens følelser?

Påvirkning. Hash er et sløvende stof, og mange ønsker at få følelsen af at slappe af og føle sig glad, sjov, kærlig, let og rolig. Forenklet kan man sige, at det forstærker den grundlæggende stemning du har, når du indtager stoffet.