:

Hvem laver SBi?

Table of Contents:

  1. Hvem laver SBi?
  2. Er SBi anvisning lov?
  3. Hvem udgiver SBi anvisninger?
  4. Hvad er SBi 165?
  5. Hvad er SBi anvisninger og hvor finder vi dem?

Hvem laver SBi?

Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) er en selvstændig institution under By- og Boligministeriet.

Er SBi anvisning lov?

En SBi-anvisning er en publikation om, hvordan man i byggeriet løser opgaver inden for et givent område i overensstemmelse med den gældende lovgivning og god praksis.

Hvem udgiver SBi anvisninger?

SBi-anvisninger sammenholder forsknings- og erfaringsbaseret viden på et uvildigt grundlag, idet anvisningerne er udgivet af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet og er skrevet og/eller redigeret af SBi's forskere.

Hvad er SBi 165?

SBI-anvisning 165 er en revideret udgave af SBI-anvisning 118: Vandinstallationer, der blev udgivet i 1979. Den knytter sig tæt til den nye udgave af DIF's norm for vandinstallationer, DS 439, og udgør en lærebog og håndbog til brug ved projektering, udførelse og vedligehold af vandinstallationer.

Hvad er SBi anvisninger og hvor finder vi dem?

SBi-anvisninger sammenholder forsknings- og erfaringsbaseret viden på et uvildigt grundlag, idet anvisningerne er udgivet af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København og er skrevet og/eller redigeret af SBi's forskere.