:

Hvad står Sei for?

Table of Contents:

  1. Hvad står Sei for?
  2. Hvad er en indberetning?
  3. Hvad skal man indberette til SKAT?
  4. Hvem udfylder side 2?
  5. Hvem udfylder side 2 dødsattest?
  6. Hvordan indberetter man penge til skat?
  7. Hvem udfylder dødsattest?
  8. Hvem underskriver dødsattest?

Hvad står Sei for?

For at kunne bruge Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI), skal du bruge en NemID-medarbejdersignatur.

Hvad er en indberetning?

Indberetning, skriftlig fremstilling af en sag til brug for en højere myndighed (fx civil, kirkelig eller militær myndighed), undertiden med henblik på at overveje disciplinære skridt.

Hvad skal man indberette til SKAT?

Løn-oplysningerne er blandt andet A-indkomst, feriepenge, løntimer, A-skat, am-bidrag, ATP og løn. Du skal være særligt opmærksom på at indberette korrekt lønperiode og udbetalingsdato for lønnen: Lønperioden er ikke altid en kalendermåned.

Hvem udfylder side 2?

Bliver side 1 udfyldt af en vagtlæge eller en hospitalslæge, mens side 2 udfyldes af egen læge, skal man ikke som tidligere fremsende side 2 til egen læge. Den elektroniske side 1 skal indberettes til Sundhedsdatastyrelsen, som sender anmodning om udfyldelse af side 2 til egen læge.

Hvem udfylder side 2 dødsattest?

Lægen udfylder dødsattesten og foretager dødsanmeldelsen Dødsattestens anden del (side 2) indeholder de oplysninger der tilgår dødsårsagsregisteret. Det er oplysninger om dødsmåden og dødsårsagen. Oplysningerne anvendes af myndighederne til overvågning af dødsmåder og dødsårsager og til forskning.

Hvordan indberetter man penge til skat?

Hvis du har en fast B-indkomst, er det nemmest at betale ved at skrive din B-indkomst på din forskudsopgørelse i felt 210. Når du har gjort det, trækker vi dig i skat ved at hæve din trækprocent og/eller sænke dit månedsfradrag. Hvis vi ikke kan indregne hele skatten, skal du desuden betale på indbetalingskort.

Hvem udfylder dødsattest?

Lægen udfylder dødsattesten og foretager dødsanmeldelsen Dødsattestens ene del (side 1) indeholder oplysninger om, hvor og hvornår en person er død, og lægen udleverer efter ligsynet en kopi af dødsattestens side 1 til de pårørende eller til den bedemand, som skal varetage begravelsen.

Hvem underskriver dødsattest?

Hvis dødsfaldet sker på et sygehus, er det en læge der, som udfylder den. Ved retslægeligt ligsyn (obduktion) er det både politi og retsoverlæge, som underskriver dødsattesten. Det kan være ved forbrydelser, selvmord, ulykker, pludselig død, mistanke om førnævnte og en række andre årsager.