:

Hvad betyder at have semi på?

Table of Contents:

  1. Hvad betyder at have semi på?
  2. Hvad betyder semi professionel?
  3. Hvad betyder ordet semit?
  4. Hvad er et bidsel?
  5. Hvad er en trevl?

Hvad betyder at have semi på?

Semi- er et latinsk og internationalt første sammensætningsled, der betegner noget som halvt, eller at noget halvvejs besidder en vis egenskab.

Hvad betyder semi professionel?

Professioner opdeles i "klassiske" professioner som præster, læger og advokater, og i "semi-professioner“ som folkeskolelærere, sygeplejersker, socialrådgivere, samt håndværksprofessionerne elektriker, tømrer osv.

Hvad betyder ordet semit?

Semitiske folkeslag er et udtryk for de folkeslag, der har talt semitiske sprog. Ordet "semit" kommer fra Noahs søn Sem, som ifølge Bibelen var stamfader til de semitiske folkeslag, det vil sige blandt andre arabere, aramæere, babylonere, karthaginensere, etiopere, hebræere og fønikere.

Hvad er et bidsel?

Bidsel, bid, den del af en hests hovedtøj, der lægges i hestens mund. Se saddeltøj og kandar.

Hvad er en trevl?

Trevl betyder omtrent det samme som tave.