:

Hvad kan man gøre for at mindske CO2 udslippet?

Table of Contents:

 1. Hvad kan man gøre for at mindske CO2 udslippet?
 2. Hvad ødelægger klimaet?
 3. Hvilke byggematerialer forurener mest?
 4. Hvor meget CO2 udleder et nybyggeri?
 5. Hvordan reducere CO2?
 6. Hvad forurener mest i Danmark?
 7. Hvilke tre byggematerialer udleder mest CO2 når de fremstilles?
 8. Hvad er det der udleder mest CO2?
 9. Hvor meget CO2 udleder byggebranchen i Danmark?
 10. Hvor stor en del af verdens CO2-udledning står vores bygninger for?
 11. Hvordan beregner man CO2 udslip?
 12. Hvilke ting udleder CO2?
 13. Hvad er den største klimasynder?

Hvad kan man gøre for at mindske CO2 udslippet?

Hvis du ønsker at belaste klimaet mindre, kan du overveje at gøre noget af følgende:
 1. Tag cyklen eller offentlig transport. ...
 2. Begræns antallet af flyrejser. ...
 3. Spis mindre kød. ...
 4. Spis færre mælkeprodukter. ...
 5. Køb lokal mad i sæson, helst økologisk. ...
 6. Spar på dit strøm- og varmeforbrug. ...
 7. Genbrug og sortér genanvendeligt affald.

Hvad ødelægger klimaet?

Klimaet er i ændring, fordi der udslippes mere drivhusgas i atmosfæren, end hvad naturligt er. Et eksempel på en drivhusgas (også kaldet klimagas) er carbondioxid, CO2. Gassen gør drivhuseffekten stærkere. Mindre varme slipper ud gennem atmosfæren.

Hvilke byggematerialer forurener mest?

De mest klimabelastende byggematerialer var cement, EPS-isolering, glasuldsisolering og gipsplader.

Hvor meget CO2 udleder et nybyggeri?

Regner man kun nybyggeri ind i kalkulationerne, er det tydeligt, at materialer har en meget højere andel af byggeriets CO2-udledning end 12%. Det vil sige, at byggematerialer belaster klimaet mere end drift.

Hvordan reducere CO2?

CO2-reduktioner på tværs af din organisation
 1. Energieffektiviseringer på virksomhedens bygninger.
 2. Effektivisering af produktionsanlæg.
 3. Egen produktion af vedvarende energi – fx solceller til at lave el.
 4. En grøn indkøbsstrategi.
 5. Krav om bæredygtig transport til dine leverandører.

Hvad forurener mest i Danmark?

Udover transport og energiforsyning er de fem brancher i den danske økonomi, som udleder mest CO2: glas- og betonindustri, råstofindvinding, renovation, affaldsbehandling mv., landbrug og gartneri samt bygge og anlæg. Disse fem brancher står tilsammen for 59 pct.

Hvilke tre byggematerialer udleder mest CO2 når de fremstilles?

Ifølge Det Internationale Energiagentur står cementproduktionen for 7 procent af den samlede CO2-udledning - svarende til over halvdelen af den samlede udledning fra byggematerialer. Til sammenligning står fragtskibe for næsten 3 procent af verdens CO2-udledning, mens flytrafikken står for lige over 2 procent.

Hvad er det der udleder mest CO2?

Afbrænding af olie og naturgas står for den største udledning af CO2, mens planter og verdenshavene skaber lidt balance i regnskabet ved at optage kuldioxid. Afbrænding af olie og naturgas står for den største udledning af CO2, mens planter og verdenshavene skaber lidt balance i regnskabet ved at optage kuldioxid.

Hvor meget CO2 udleder byggebranchen i Danmark?

Bygge- og anlægsbranchen har direkte og indirekte ansvaret for ca. 30 procent af den samlede CO2-udledning i Danmark, der udgør cirka 50 mio. ton CO2 årligt.

Hvor stor en del af verdens CO2-udledning står vores bygninger for?

Og 30 procent af CO2-udledningen knytter sig til bygninger. Enten i form af den energi vi benytter til opvarmning eller den CO2, der er indlejret i byggematerialer og forbruges ved byggeprocessen fx til maskiner og udtørring, før vi flytter ind i en ny eller renoveret bygning.

Hvordan beregner man CO2 udslip?

Med et webværktøj kan kommuner foretage CO2-beregninger ved blot at indtaste kommunenavn og årstal. Ud kommer straks den pågældende kommunes udledning fordelt på energi, transport, landbrug, kemiske processer og affaldsdeponi.

Hvilke ting udleder CO2?

Hvad er CO2 (kuldioxid)? CO2 – eller kuldioxid - er en gasart, som både er naturlig og menneskeskabt. Den naturlige gas udledes fx, når vi ånder ud, eller når organisk materiale nedbrydes, og den menneskeskabte gas skabes hovedsageligt ved forbrænding af fossile brændstoffer.

Hvad er den største klimasynder?

Forbrænding af fossile brændstoffer i forbindelse med produktion af elektricitet og varme er det førende årsag til klimaforandringerne. Ifølge WRI står elektricitet– og varmeproduktion for næsten en tredjedel af drivhusgasarter, der udledes. Mange steder i verden bruger stadig kulkraft til at producere el og varme.