:

Hvad de eksisterende medlemslande af EU skal sikre sig inden de kan optage nye medlemslande?

Table of Contents:

 1. Hvad de eksisterende medlemslande af EU skal sikre sig inden de kan optage nye medlemslande?
 2. Hvilke fordele og ulemper er der ved at Danmark er med i EU?
 3. Hvad har EU gjort for at formindske problemerne med tekniske hindringer?
 4. Hvad er fordelene ved at være med i EU?
 5. Hvad støtter EU og hvorfor?
 6. Hvad er en teknisk handelshindring?
 7. Hvorfor er det vigtigt at ministrene i Ministerrådet repræsenterer deres eget land og ikke hele EU?
 8. Hvorfor er man imod EU?
 9. Hvilke forbehold har Danmark i EU?
 10. Hvorfor deltager Danmark ikke i det strafferetlige samarbejde i EU?
 11. Hvad EU arbejder med og hvad EU bestemmer?
 12. Hvilken indflydelse har EU på Danmark?
 13. Hvilke lande er med i det indre marked?
 14. Hvad betyder den fri bevægelighed i det indre marked?

Hvad de eksisterende medlemslande af EU skal sikre sig inden de kan optage nye medlemslande?

Optagelsen af landet vedtages af Rådet med enstemmighed og godkendes af Europa-Parlamentet. En traktat med vilkårene og eventuelle overgangsordninger for landets optagelse udarbejdes. Den såkaldte tiltrædelsestraktat skal godkendes nationalt af de enkelte EU-lande. Det nye medlemsland optages i EU.

Hvilke fordele og ulemper er der ved at Danmark er med i EU?

Fordele og ulemper ved at være med medlem af EU. Fonden skal sikre stabilitet i de kriseramte eurolande, men også hjælp fx de små banker gennem krisen. Den frie bevægelighed giver Danmark bedre muligheder for at eksportere til udlandet særligt til Tyskland, som er vores største kunde her i Danmark.

Hvad har EU gjort for at formindske problemerne med tekniske hindringer?

Det indre marked for tjenesteydelser For at sikre udbud af tjenesteydelser og forbrugerbeskyttelse inden for sine grænser fjerner EU grænseoverskridende hindringer, handelshindringer og bureaukrati.

Hvad er fordelene ved at være med i EU?

EU's vigtigste resultater og konkrete fordele
 • et fredeligt kontinent.
 • frihed for borgerne til at bo, studere eller arbejde overalt i EU.
 • verdens største indre marked.
 • hjælp og udviklingsbistand til millioner af mennesker verden over.

Hvad støtter EU og hvorfor?

EU's mål inden for dets grænser er: at fremme fred, sine værdier og befolkningernes velfærd. at tilbyde frihed, sikkerhed og retfærdighed uden indre grænser, samtidig med at der træffes passende foranstaltninger ved de ydre grænser for at regulere asylansøgning og indvandring og forebygge og bekæmpe kriminalitet.

Hvad er en teknisk handelshindring?

Tekniske handelshindringer, bestemmelser i fx miljølovgivning, som fastlægger tekniske krav til produkter eller kræver afprøvning og godkendelse, som særlig omfatter importerede produkter. Sådanne handelshindringer er forbudt i EU, medmindre de er berettiget af hensyn til fx forbrugerne eller miljøet.

Hvorfor er det vigtigt at ministrene i Ministerrådet repræsenterer deres eget land og ikke hele EU?

Hvorfor er det vigtigt, at kommissærerne og parlamentsmedlemmerne repræsenterer EU og ikke deres eget land? Fordi de skal alle være lige og partiske, der ville der være en masse problemer om det, hvis det ikke var sådan, og det prøver man selvfølgelig at undvige.

Hvorfor er man imod EU?

Folkebevægelsen mod EU er imod EU's overstatslige styring og politiske integration. Modstanden mod EU er en kamp for selvbestemmelsesret og for et selvstændigt Danmark i et frit internationalt samarbejde.

Hvilke forbehold har Danmark i EU?

* 18. maj 1993 stemmer danskerne ja til Edinburgh-aftalen. Det betyder, at Danmark godkender Maastricht-traktaten med fire forbehold: det fælles forsvar, euroen, retssamarbejdet og unionsborgerskab.

Hvorfor deltager Danmark ikke i det strafferetlige samarbejde i EU?

Med Lissabontraktaten er hele området dog gjort overstatsligt, hvilket betyder, at Danmark som udgangspunkt ikke længere kan deltage i ny EU-lovgivning på området. De eneste undtagelser er samarbejdet om visumregler, som Danmark deltager fuldt ud i, og Schengensamarbejdet, hvor vi har en særlig ordning.

Hvad EU arbejder med og hvad EU bestemmer?

Europa- Kommissionen arbejder for EU's fælles interesser og overvåger, at medlemslandene overholder EU's love. Kommissionen stiller forslag til EU-love om de emner, som er en del af EU-samarbejdet. Medlemslandenes ministre mødes i Ministerrådet. De ændrer, vedtager eller afviser forslag fra Europa-Kom- missionen.

Hvilken indflydelse har EU på Danmark?

En gennemgang af Tænketank Europa fra juni 2015 vurderer, at op imod 58 % af gældende ret i Danmark efter 2010 på den ene eller anden måde stammer fra EU. EU påvirker 14 % af al dansk lovgivning direkte, men dertil kommer 4678 forordninger, der som udgangspunkt har direkte virkning i Danmark.

Hvilke lande er med i det indre marked?

Det indre marked består af de 28 medlemslande i EU samt Norge, Island og Liechtenstein. Det indre marked sikrer den frie bevægelighed for varer, tjenester, kapital og arbejdskraft på tværs af landene. Studiet er udarbejdet af Højbjerre Brauer Schultz for Erhvervsstyrelsen og kan findes i engelsk version.

Hvad betyder den fri bevægelighed i det indre marked?

Fri bevægelighed er retten til at bevæge sig frit inden for EU's grænser, også kaldt “det indre marked”. Det medfører blandt andet, at varer bestilt hjem fra EU ikke pålægges toldafgifter, og du som EU-borger kan arbejde frit i hele EU uden tilladelse.