:

Hvad siger buddhisme?

Table of Contents:

 1. Hvad siger buddhisme?
 2. Hvorfor trækker Buddhaen sig fra verden?
 3. Hvilken religion var Buddha født ind i?
 4. Hvad gjorde Buddha?
 5. Hvad hedder det vigtigste buddhistiske skrift?
 6. Hvad er samsara?
 7. Hvilke ritualer har buddhister?
 8. Hvad betyder siddhartha?
 9. Hvilket land kommer Buddha fra?
 10. Hvordan kommer man ud af samsara?
 11. Hvad fortæller legenden om Buddha?

Hvad siger buddhisme?

Det buddhistiske menneskesyn er præget af troen på reinkarnation, samsara, men der er ikke tale om samme form for genfødsel, som den hinduistiske. Denne er en sjælevandring, hvor sjælen vandrer fra liv til liv i forskellige legemer. Buddhisterne anerkender ikke sjælens eksistens.

Hvorfor trækker Buddhaen sig fra verden?

Buddha levede en beskyttet barndom i stor rigdom, og kong Suddhodhana, der ønskede, at sønnen måtte blive verdenshersker, afskar ham fra de ting fra virkeligheden, som kunne få ham til at trække sig tilbage fra livet.

Hvilken religion var Buddha født ind i?

Buddhisme er en af de store verdensreligioner. Buddhismen opstod i Nordindien omkring 500 f.v.t. Dens grundlægger, fyrstesønnen Siddharta Gautama (ca. 450-370 f.v.t.), fik ifølge traditionen tilnavnet Buddha ('en vakt'), efter at han i sit 35. år havde nået den fuldkomne erkendelse under botræet i Bodh Gaya.

Hvad gjorde Buddha?

Buddha levede en årrække som omvandrende asket og fremsatte en ny lære, som han gennem en menneskealder udbredte, idet han vandrede fra sted til sted. Han indstiftede en munke- og nonneorden.

Hvad hedder det vigtigste buddhistiske skrift?

Buddhismens grundlæggende tekster findes i en samling kaldet "Tipitaka" (pali) eller "Tripitaka" (sanskrit) på dansk "De tre Kurve" eller "De tre Hovedstrømninger".

Hvad er samsara?

Ordet Samsara er sanskrit og betyder “Genfødslernes kredsløb/hjulet”. Begrebet finder man inden for hinduisme, buddhisme, sikh- og jainreligion og henviser til den vedvarende cyklus af fødsel, død og genfødsel, som man skal forsøge at frigøre sig fra.

Hvilke ritualer har buddhister?

Nogle buddhister vælger at blive munke eller nonner for på den måde at hengive sig til buddhismen. I buddhistiske klostre fejrer man højtiderne, og hver dag går munke rundt for at samle mad og almisser.

Hvad betyder siddhartha?

Buddhas oprindelige navn, før han blev oplyst, var »Siddhartha Gautama«. Når Buddha optræder i denne bog, er hans navn »Gotama«. Navnet »Siddhartha« betyder på sanskrit »den, der har fundet meningen« (med tilværelsen). Siddhartha er en brahminsøn, der forlader sit barndomshjem for at leve et liv i askese.

Hvilket land kommer Buddha fra?

Buddhismen, der er en af de store verdensreligioner, blev grundlagt i Nordindien omkring år 500 f.Kr. af fyrstesønnen Sidharta Gautama, kendt som Buddha Sakyamuni. Buddhas lære bygger på iagttagelser af menneskets liv og færden.

Hvordan kommer man ud af samsara?

Saṃsāra-doktrinen er knyttet til karma-teorien i indiske religioner, og frigørelsen fra Saṃsāra har været kernen i den åndelige søgen i de indiske traditioner, såvel som i deres interne uenigheder. Befrielsen fra Saṃsāra kaldes Moksha, Nirvana, Mukti eller Kaivalya.

Hvad fortæller legenden om Buddha?

Legenden om Siddharta, der altså senere bliver religionsstifteren Buddha, fortæller, at han blev undfanget ved at en hvid elefant trængte ind i hans mors dronning Mayas livmoder, hvorved Siddharta blev undfanget. Siddharta bliver spået, at han enten vil blive en stor konge eller en hellig mand.