:

Hvad er ærekrænkende udtalelser?

Table of Contents:

 1. Hvad er ærekrænkende udtalelser?
 2. Hvad sker der med huset ved dødsfald?
 3. Hvordan arver man?
 4. Hvad arver jeg efter min far?
 5. Hvad må man skrive om andre på nettet?
 6. Hvad kan man blive straffet for at sige?
 7. Hvem betaler afdødes regninger?
 8. Hvem arver huset ved dødsfald?
 9. Hvordan er arverækkefølgen?
 10. Hvordan far man sin arv udbetalt?
 11. Hvad arver børn fra deres far?
 12. Hvem arver hvis min far dør?
 13. Er det ulovligt at filme andre i offentligheden?
 14. Hvad er ulovligt at skrive?
 15. Kan man blive dømt for noget man ikke har gjort?

Hvad er ærekrænkende udtalelser?

Det er ulovligt at fremsætte eller udbrede injurierende eller ærekrænkende udsagn om andre offentligt. Det betyder, at du hverken må krænke andres navn eller rygte, eller hænge folk ud på de sociale medier og beskylde dem for handlinger, som de ikke har begået. Straffen for injurier blev sat op pr. 1 januar 2019.

Hvad sker der med huset ved dødsfald?

Ejer parret for eksempel et hus sammen, har den længstlevende dog ret til at købe den afdødes andel af huset af boet. Men har den, der lever længst, ikke råd til det, kan samleverens dødsfald betyde, at huset må sælges for, at arven til de arveberettigede kan udredes. Det kan man undgå med et testamente.

Hvordan arver man?

Fordelingen sker ud fra helt præcise regler i arveloven og afhænger af den afdødes familieforhold. Hvis den afdøde efterlader sig både ægtefælle og fælles børn, skal arven deles mellem dem. Ægtefællen arver halvdelen, og børnene arver tilsammen halvdelen af afdødes formue som deles lige imellem dem.

Hvad arver jeg efter min far?

Er der hverken ægtefælle, børn, børnebørn eller oldebørn, arver afdødes forældre halvdelen hver. Er en af forældrene døde, arver vedkommendes eventuelle øvrige børn. Er begge forældre døde, arver deres børn – det vil sige afdødes søskende og halvsøskende.

Hvad må man skrive om andre på nettet?

Det er ulovligt at true, krænke eller chikanere andre på nettet
 • ingen fortælle noget om dig, der er usandt – eller krænke dig.
 • ingen true og sende dig hate-beskeder via nettet, sociale medier, beskeder, emails, apps eller spil.
 • ingen læse dine private beskeder.

Hvad kan man blive straffet for at sige?

Man kan også blive straffet, hvis man uden for en privat sammenhæng siger, skriver eller gør noget, der fornærmer en anden persons ære. Det kaldes for en injurie eller en ærekrænkelse. Injurier er særligt grove angreb på en persons omdømme.

Hvem betaler afdødes regninger?

Hertil skal det bemærkes, at arvingerne i dødsboet ikke er forpligtede til at betale afdødes regninger, mens vedkommendes bankkonti er spærrede. Arvingerne bliver først forpligtet, når der er blevet udstedt en skifteretsattest, da gælden i dødsboet herefter skal betales med afdødes midler.

Hvem arver huset ved dødsfald?

arveklasse Har du børn (eller efterkommere efter dine børn) og en ægtefælle, arver dine livsarvinger halvdelen og ægtefællen den anden halvdel. Har du ingen ægtefælle, arver livsarvingerne det hele. Arven fordeles i lige store dele (arvelodder) til børnene.

Hvordan er arverækkefølgen?

Først i arverækkefølgen er din ægtefælle og/eller dine børn. Har du begge dele, så arver din ægtefælle halvdelen, mens børnene arver den anden halvdel til deling. Har du en ægtefælle og ingen børn eller omvendt, så arver vedkommende hele din arv.

Hvordan far man sin arv udbetalt?

Hvordan udbetales arv? Arven udbetales fra det pengeinstitut, der har midlerne stående. Hvis der er værdigenstande i form af smykker eller lignende, så fordeles disse blandt arvingerne og bringes hjem. Værdigenstande skal indgå i den samlede boopgørelse, da der skal betales arveafgift/boafgift af genstandenes værdi.

Hvad arver børn fra deres far?

Det viste sig, at antallet af genetiske mutationer, der går i arv til barnet, er fire gange større fra faderen end fra moderen. Med andre ord arver et barn født af 30-årige forældre 11 genetiske mutationer fra moderen og hele 45 fra faderen.

Hvem arver hvis min far dør?

Når din far dør, skal arven fordeles enten efter testamente, hvis han har lavet et, og hvis ikke, da efter arvelovens regler. Som søn har du altid krav på at modtage arv efter din far, men han kan i et testamente begrænse den, for eksempel til fordel for en ægtefælle.

Er det ulovligt at filme andre i offentligheden?

Ifølge straffeloven må man tage billeder af alle personer, der befinder sig på frit tilgængelige steder, som for eksempel en offentlig park eller på gaden. Du må derimod ikke tage billeder af folk på privat grund, altså i folks eget hjem eller i deres biler.

Hvad er ulovligt at skrive?

I grundloven og straffeloven står der, at: ingen må fortælle noget om dig, der er usandt – eller krænke dig. ingen må true og sende dig hate-beskeder via nettet, sociale medier, beskeder, emails, apps eller spil.

Kan man blive dømt for noget man ikke har gjort?

§ 163. Den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.