:

Er det ulovligt at gå ind i forladte bygninger?

Table of Contents:

 1. Er det ulovligt at gå ind i forladte bygninger?
 2. Hvor er der forladte steder i Danmark?
 3. Hvad er straffen for hærværk?
 4. Hvad for man for hærværk?
 5. Er hærværk kriminelt?
 6. Hvor stor en bøde får man for graffiti?

Er det ulovligt at gå ind i forladte bygninger?

Det er altid ulovligt at gå ind på steder der ikke er dine egne, uden at være inviteret. Undtagelser er selvf. hvis der er officiel offentlig adgang.

Hvor er der forladte steder i Danmark?

Her har vi samlet 10 billeder, der er taget på forladte steder i Danmark.
 • Forfaldent hus ved Brabrand. 2009: ...
 • Sommerhus i Skagen. 2014: ...
 • Hullet i jorden før Z-huset. 2013: ...
 • Havnegrunden ved H.C. Ørstedsværket. 2014: ...
 • Enghave Brygge før fornyelsen. 2014: ...
 • Forladt hus på forladt, grønlandsk ø 2015: ...
 • Øde, dansk ø
20. okt. 2017

Hvad er straffen for hærværk?

Den almindelige strafferamme for hærværk er bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, jf. stk. 1. Øves der hærværk af betydeligt omfang eller af mere systematisk eller organiseret karakter, eller er gerningsmanden tidligere fundet skyldig i hærværk, kan straffen stige til fængsel i 6 år, jf.

Hvad for man for hærværk?

Den, der ødelægger, beskadiger eller bortskaffer ting, der tilhører en anden, straffes for hærværk efter straffelovens § 291. Den almindelige strafferamme for hærværk er bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, jf. stk. 1.

Er hærværk kriminelt?

Den, der ødelægger, beskadiger eller bortskaffer ting, der tilhører en anden, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder.

Hvor stor en bøde får man for graffiti?

I dag straffes graffitimalerne for overtrædelse af straffelovens § 291. Strafferammen er bøde, hæfte eller fængsel indtil 1 år. Efter § 291, stk. 2, kan straffen under visse skærpende omstændigheder stige til fængsel i 4 år.