:

Hvor meget CO2 udleder en bygning?

Table of Contents:

  1. Hvor meget CO2 udleder en bygning?
  2. Er beton CO neutralt?
  3. Hvor meget CO2 udleder 1 ton beton?
  4. Er beton klimavenligt?
  5. Hvor meget CO2 udleder stål?
  6. Hvor meget CO2 udleder Aalborg Portland?
  7. Hvor stor en del af det danske energiforbrug står boliger og byggeri for?
  8. Hvor stor en del af materialeforbruget i Europa står byggeindustrien for?
  9. Hvor stor en del af Danmarks affald kommer fra byggesektoren?

Hvor meget CO2 udleder en bygning?

Bygninger, broer og veje står for 30 % af Danmarks CO2-udledning. Det kommer fra bygningernes energi- forbrug, byggeprocessen i forbindelse med nybyggeri eller renovering og produktionen af byggematerialer Bygge- og anlægsbranchens aktører indgår i alle disse faser og har derfor en nøglerolle i den grønne omstilling .

Er beton CO neutralt?

Beton er det mest anvendte byggemateriale i verden, og forbruget forventes at stige markant globalt set. Desværre bidrager beton til CO2-udledningen. Derfor er der også brug for beton, der har en lavere klimapåvirkning. Det er især cementforbruget i beton, der har betydning for betonens klimaaftryk.

Hvor meget CO2 udleder 1 ton beton?

Betonbygninger optager CO2 ligesom træerne. Nye beregninger viser, at beton optager cirka 30 procent af den mængde CO2, som cementproduktionen udleder. Produktion af cement er den industri, som udleder mest CO2, men nu viser ny forskning, at det ser knap så sort ud for cementindustrien.

Er beton klimavenligt?

Vores forskning viser, at det er muligt at bygge etageboliger, som både lever op til nutidens mere strikse krav om lydisolering og er mere klimavenlige end de konventionelle løsninger. Det vil sikkert overraske, at løsninger i beton i mange tilfælde kan være mere klimavenlige end trækonstruktioner.

Hvor meget CO2 udleder stål?

For hvert ton stål bliver der udledt næsten to tons CO2, og i alt står stålproduktion for 7-9 procent af alle udledningerne fra afbrændingen af fossile brændstoffer i verden.

Hvor meget CO2 udleder Aalborg Portland?

Aalborg Portland udledte i 2018 ifølge Energistyrelsen 2,2 mio. ton CO2, hvilket er næsten 14 gange mere end Danmarks næststørste CO2-udleder, Nordic Sugar. En CO2-afgift på 1200 kr. vil betyde en afgiftsregning på 2,5 mia.

Hvor stor en del af det danske energiforbrug står boliger og byggeri for?

Energiforbrug i bygninger udgør næsten 40 % af det samlede energiforbrug i Danmark. Energien går primært til opvarmning, ventilation og belysning. Effektivisering af energiforbruget i bygninger spiller en afgørende rolle for, at vi kan nå det politiske mål om at være uafhængige af fossile brændsler i 2050.

Hvor stor en del af materialeforbruget i Europa står byggeindustrien for?

I Europa står byggeri for 40 procent af det samlede energiforbrug, 40 procent af materialeforbruget og 40 af kemikalierne. På verdensplan er tallene de samme, ifølge FN's Miljøorganisation. I dansk konventionelt nybyggeri udgør materialer op mod 80 procent af klimaaftrykket i bygningens levetid.

Hvor stor en del af Danmarks affald kommer fra byggesektoren?

Bygge- og anlægsbranchen er den største affaldsproducent i Danmark. Branchen står alene for næsten 35 procent af alt affald i Danmark – svarende til 4.100 tons affald årligt. Dertil står nybyggeri og renoveringer af boliger for omkring 20 procent af den samlede CO2-udledning.